3 Mart 2013 Pazar

CloudFlare ip Adres ögrenme

Aşgıda verdigim kodları notepad içine yapıştırıp cloud.php şeklinde kayıt edin sonra bilgisayarınızda kurulu olan local php ile command ( ms-dos ) sistemini kullanarak bypass yapabilirsiniz örnek çalışma mantıgı

php cloud.php http://www.byege.blogspot.com/

  
# CloudFlare IP Resolver

# Coded By Phizo
# http://hackforums.net/member.php?action=profile&uid=42381

function is_ipv4($ip)
{
return filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV4) ? $ip : '(Null)';
}

$me = $argv[0];
$url = @$argv[1];

if(!isset($url))
die("\n[+] Usage: php {$me} \n[+] Example: php {$me} http://www.imgur.com\n");

if(!preg_match('/^(https?):\/\/(w{3}|w3)\./i', $url))
die("\nURL is invalid.\nURL must be formatted as: http(s)://www." . preg_replace('/^(https?):\/\//', '', $url) . "\n(for compatibility reasons)\n");

$headers = get_headers($url, 1);
$server = $headers['Server'];

$subs = array('cpanel.', 'ftp.', 'server1.', 'cdn.', 'cdn2.', 'ns.', 'ns1.', 'mail.', 'webmail.', 'direct.', 'direct-connect.', 'record.', 'ssl.', 'dns.', 'help.', 'blog.', 'irc.', 'forum.');
$count = count($subs);

if(preg_match('/^(https?):\/\/(w{3}|w3)\./i', $url, $matches))
{
if($matches[2] != 'www')
{
$url = preg_replace('/^(https?):\/\//', '', $url);
}
else
{
$url = explode($matches[0], $url);
$url = $url[1];
}
}

if(is_array($server))
$server = $server[0];

if(preg_match('/cloudflare/i', $server))
echo "\n[+] CloudFlare detected: {$server}\n";
else
echo "\n[+] CloudFlare wasn't detected, proceeding anyway.\n";

echo '[+] IP: ' . is_ipv4(gethostbyname($url)) . "\n\n";
echo "[+] Searching for more IP addresses.\n\n";

for($x = 0; $x < $count; $x++)
{
$site = $subs[$x] . $url;
$ip = is_ipv4(gethostbyname($site));

echo "Trying {$site}: {$ip}\n";
}

echo "\n[+] Finished.\n";

?>


Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme