9 Eylül 2010 Perşembe

Mod Security Kullanım Kılavuzu


Mod Security

Not: Bu döküman “Mod Security Reference Manual” dökümanından yararlanılarak yazılmıştır.
Zaman zaman içinde kendi yorumlarım ve örneklerim bulunmaktadır.

Giriş

Mod Security Nedir?

Mod Security, Web uygulamaları için geliştirilmiş açık kaynak kodlu güvenlik duvarıdır
“Web Application Firewall (WAF)". Mod Security web sunucusuna gömülü şekilde çalışır.
Kullandığınız ve ya yazdığınız web uygulamaları için saldırı tespit ve engelleme görevini üstlenir.

Neden Kullanırız? Yararları Nelerdir?

1. Mod Seucirty HTTP trafiğini son derece detaylı dinler (Bunu ileride auditlog kavramında
göreceğiz). Apachenin loglarını göz önünde tutarsak istek içeriği ve cevap içeriği gibi
ibarelerin loglanmadığını görürüz. Oysa Mod Security HTTP trafiği üzerinde her türlü
veriyi kayıt altına alma yeteneğine sahiptir. Hatta bu logları gruplamanıza ve ya daha
okunur şekilde yazdırmanıza yardımcı olur. Bir çok log analiz standartını desteklemektir.
Özellikle kendi içinde guarding log sitilinide bulundurmaktadır.

2. Mod Security`nin bir avantajıda gerçek zamanlı veri analizi yapmasıdır. Bu ne demektir?
Kullanıcıların uygulamalarınız üzerinde ve ya web sunucunuza bağlandığı andan itibaren
gelen giden veriler üzerinde istediğiniz kontrolleri yapmanız demektir.
3. Saldırı tespit ve önleme için anında müdahaleler yapmanıza yarayan kurallar yazabilirsiniz.
Mod Security web uygulamalarınıza erişmek isteyen saldırılara karşı anında tepki verir.
Bunu çoğunlukla üç yolla yapar.
a. Negatif Güvenlik Modeli (Negative Security Model): Anormal istekleri, sıra dışı
hareketleri ve genel web uygulama ataklarını izler. Kısacası bir çok detaya bakıp (ip
adress, oturum, kullanıcı hesabı) bunların sonucuna göre kuralların işlenmesi
sağlanır.

b. Pozitif Güvenlik Modeli (Positive Security Model): Bu modeli uyguladığınızda,
sadece geçerli tanımladığınız istekler kabul edilir ve bunun dışındakiler tümüyle
reddedilir. Bu yaklaşım ağır ve nadiren güncellenen uygulamalarla çok iyi çalışır.

c. Bilinen Zayıflıklar ve Açıklar (Known weaknesses and Vulnerabilities): Mod
Security`nin kural dili sayesinde, dışarıdan gelen saldırılara karşı sunucunuza
kurallar yardımı ile birlikte yamalar yapmanızı sağlar. Bu yamalar sunucunun kendi
açıklarından ziyade üçüncü parti yazılımlardan kaynaklanan açıklardır. Bu
yazılımlardan kaynaklanan açıklar yazılım sahibi tarafından güncellenene kadar
Mod Security ile yamalar oluşturabilirsiniz. Yani dışarıdan gelen zararlı istekleri
azaltmaya yarar. Web uygulamalarının açıklarını düzeltmek bir çok kurumda
haftaları buluyor. Mod Security sayesinde uygulamanın kaynak koduna
dokunmadan (çoğu zaman erişmeksizin) dışarıdan kurallar ekleyerek güvenlik
yamalarınızı oluşturabilirsiniz.

4. Mod Security kural moturu (SecRuleEngin) çok esnek kurallar yazmamızı sağlar. Bu
motor aynı zamanda Mod Security`nin asıl amacını taşır. Aynı zamanda HTTP işlem
dataları üzerinde bize özel bir programlama dili sunar. –ki bu dil normal firewall
kullanıcıları ve ya web uygulaması gelştirenler için çokta yabancı değildir (Özellikle
regular expression – düzenli ifadeler, PCRE kütüphanesi kullanılır). Bir diğer hususta
zincir kurallar oluşturabilmenizdir. Bsunu bir nevi if kurallarına benzeterek yapılan kural
takımıda diyebiliriz. Buda sizin daha kompleks kurallar yazmanız anlamına gelir.

5. Yukarıda da söylediğimiz gibi Mod Security gömülü bir firewall uygulamasıdır. Bunun
anlamıda kurulu olan web sunucunuza istediğiniz zaman ilave edebilir ve devre dışı
bırakabilirsiniz. Mod Security`nin bu kullanım şekli ile daha önce var olan networkünüzde
herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek kalmaz. Ayrıca kural dosyalarının Web
sunucunuzla bir bağı olmadığından taşınabilirliği gayet kolaydır. Ayrıca SSL tarfiğinide
analiz etme yeteneğine sahiptir. Bunu SSL üstünden geçen veriler çözüldükten hemen
sonra hayata geçirir. Bir çok işletim sistemiyle birlikte gayet uyumlu çalışır. Genel
kullanıcıları FreeBSD, Linux, Windows, Solaris, OpenBSD, NetBSD, AIX, Mac OS X ve
HP-UX.

6. Mod Security apachenin Mod proxy uygulaması ile birliktede çalışabilir.
Lisans

ModSecurity iki lisans altında kullanılabilir. Kullanıcılar, Açık Kaynak Kodlu / Bedava Yazılım
ürünü olarak GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) gerekleri altında
yazılımı kullanmayı tercih edebilirler. Alternatif olarak: bireysel ve ya site-boyu üretim için son
kullanıcı lisansları, uygulamalar, web sunucuları ve ya güvenlik araçları ile kapalı kaynak dağıtımı
için OEM ticari lisansları kullanılabilir. Ticari lisanslar ile alakalı daha fazla bilgi için lütfen
Breach Security (http://www.breach.com/) ile bağlantıya geçin.

Şimdi Mod Security konfigurasyon direktiflerine giriş yapalım. Bu belirtilen direktifler Apachenin
bir çok direktif alanında geçerlidir. Bundan kastımız nedir? Örneğin Virtual hostlar, Locatation,
LocatationMatch, Directory gibi kavramların içinde Mod Security direktiflerini kullanabiliriz.
Aynı zamanda kurallarınızı ve ya direktiflerinizi farklı dosyalarda tutup bunları gerekli yerlerde
“Include” yardımı ile çağırıp kullanabilirsiniz.

Fazla sözü uzatmadan direktiflerimizi görelim...

Konfigurasyon Direktifleri

SecAction

SecAction etkisi herhangi bir kurala gereksinim duymaksızın etkilerin (actions) çalıştırılmasına
yarar.

SecAction etki1,etki2,etki3,...

Şeklinde yazılır. Genelde bir kural zincirinin içinde kullanılır. O kuralda kurala bağlı olmayan bazı
etkilerin çalıştırılması gerekebilir, Örneğin setsid, setuid, initcol gibi...

SecAction nolog,deny,status:403

SecArgumentSperator

URL kısmından gelen ayıraç (sperator) karakteridir. Ön tanımlı olarak “&“ kullanılır. Fakat bazı
uygulamalarda“;“ de kullanılır. Örneğin index.php?deneme=w&isim=ahmet&id=2

SecArgumentSperator &

SecAuditEngine

Denetleme ve ya kontrol mekanizması anlamına gelir ve üç parametre alır.

On – Default log işlemlerini tut.
Off – Default log işlemlerini tutma.
RelevantOnly – Uyarılar, hatalar ve dikkate alınacak bilgileri kayıt altına alma seçeneğidir.

SecAuditEngine RelevantOnly

SecAuditLog

Denetleme mekanizmasının log dosyasının tutulduğu yolu gösterir.

Not: Sunucu root olarak çalıştığında bu dosya açık kalır. Diğer kullanıcılara bu dosyaya yazma
izni vermeyiniz.

SecAuditLog /var/log/modsec_audit.log

SecAuditLogParts

Denetleme mekanizmamızı üstleneceği rollere göre bazı parametreler veririz. Şimdi bunları
inceleyelim.--a588181d-A--
[05/Jan/2007:15:27:58 +0200] DF95fn8AAAEAAFvGCkcAAAAD 192.168.2.3 26969
192.168.2.2 80

Burada 192.168.2.3 ip sine sahip bilgisayar 26969 portunu kullanarak 192.168.2.2 ip sine
sahip sunucunun 80 portuna ulaştığını görüyoruz.www.denemesitesi.com/test

Şeklinde bir yere girmek istedik. Buna göre çıktılara bakalım. Lütfen
SecAuditLogRelevantStatus de not found yani 404 hatalarını tuttuğunuza dikkat ediniz.
Yoksa bu bu örnek için aynı çıktıyı alamayabilirsiniz.

--0af68c7a-B--
GET /test HTTP/1.1

A – Denetleme log başlığı (zorunlu)

B – stek başlığı.Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-
flash, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */*
Accept-Language: en-us
UA-CPU: x86
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
Host: www.denemesitesi.com
Connection: Keep-Alive

Gördüğünüz gibi GET içinde istediğimiz dosyayı gönderdi.--0af68c7a-F--
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Length: 202
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1--50e7de65-H--
Apache-Error: [file "core.c"] [line 3737] [level 3] Invalid method in request def
Apache-Handler: httpd/unix-directory
Stopwatch: 1167984392113505 3876 (444 458 -)
Producer: ModSecurity v2.0.4 (Apache 2.x)
Server: Apache/2.2.3 (FreeBSD) DAV/2 PHP/5.2.0 with Suhosin-Patch
C – steğin içerik kısmı (body)

E – Cevap içeriğinin tümünü verir (curl çıktısı)

F – Cevap başlığını görüntüler

H – Denetim loglarımızda bazı şeyleri görmemize yarar. Nedir bunlar?

I
Z – Son parametremizde log başlığını sonlandırıracağımız anlamına gelir (zorunlu) .

SecAuditLogParts ABIFHZ

SecAuditLogRelevantStatus

Sunucunun verdiği yanıtlara göre log tutmak için parametreler verebilirsiniz. Ne demek istedik?
Örneğin sayfayı görüntülemek istediniz ve karşınıza “404 not found” çıktı. şte bu tur responseler


için kullanırız. Tabi SecAuditLogRelevantStatus ün aldığı parametreler düzenli ifadelerdir.
Örneğin Sadece 404 ler tutulsun dersek ^404$ şeklinde parametrelendirmeliyiz.
Aşşağıdakide hem 4 hem 5 ile başlayanlar demek...

SecAuditLogRelevantStatus ^[45]

SecAuditLogStorageDir

SecAuditLogType Concurrent seçeneği ile kullandığımızda logların tutulacağı klasörü burada
belirtiyoruz. Dikkat edilmesi gereken ise bu klasörün apache kullanıcılarına yazma hakkı olması
gerekir. Çünkü çalışma anında yeni dosyalar üretilecektir.

SecAuditLogStorageDir /usr/local/www/apache22/modseclog

SecAuditLogType

ki seçeneği vardır.
1. Serial : Eğer SecAuditLogType yi Serial modda kullanırsanz yukarıda tanımladığımız
SecAuditLog /var/log/modsec_audit.log dosyasına bütün denetlenen logları yazar. Yani
kullanıcıya ve ya zamana göre ayırt etmeyip bunları tek log dosyasında tutar.

2. Concurrent : Kontrol mekanizmamızın logları bu sefer dosya olarak kaydolur.
SecAuditLogStorageDir /usr/local/www/apache22/modseclog buna bakacak olursak. Bu
bizim Concurrent modda loglarımızın tutulacağı yerdir. Loglar şu şekilde tutuluyor.

1. Öncelikle bir gün klasoru “20070105”
2. Sonra hareketlerin oluşumuna göre gün-saatdakika dosyası “20070105-1140”
3. Daha sonrada “20070105-114154-4@Ukhn8AAAEAAGw3CXgAAAAC” O
dakikada olan isteklerin dosyaları..

Aynı zamanda SecAuditLog da tanımlamış olduğumuz log dosyasınada bu yukarıda saydıklarımızı
yazar.

Örnek olarak;
www.mutasyon.net 85.105.184.100 - - [05/Jan/2007:11:41:54 +0200] "GET /index.peeccc
HTTP/1.1" 404 210 "-" "-" 4@Ukhn8AAAEAAGw3CXgAAAAC "-" /20070105/20070105-
1141/20070105-114154-4@Ukhn8AAAEAAGw3CXgAAAAC 0 951
md5:ef9327affbbc74afcb21e84215c55cc1

SecAuditLogType Serial

SecChrootDir

Apache`yi jail olarak çalıştırmaya yarar.

Eğer chroot dizininiz yoksa.

sijiero# mkdir /chroot/apache
sijiero# cd /chroot/apache
sijiero# mkdir log && mkdir run
sijiero# cd /log
sijiero# touch httpd-error.log

yaptıktan sonra...

mod security configurasyon dosyasına. “SecChrootDir /chroot/apache” satırını ekleyiniz.

sijiero# apachetl stop && apachetl start

[notice] ModSecurity for Apache 2.0.4 configured - Apache/2.2.3 (FreeBSD) DAV
[notice] ModSecurity: chroot successful, path=/chroot/apache

satırlarını alıyorsanız tamamdır..

SecCookieFormat

Yapılandırmada kullanılacak cookie formatını belirleriz. ki seçenek vardır.

0 – Default olarak kullanılır ve bir çok uygulama bu formatta cookie kullanılır.
1 - Başka çeşit bir cookie formatı
SecCookieFormat 0

SecDataDir

IP adress datası, session datası gibi dataları saklayan path dir. Apache kullanıcısının okuma hakkı
olması gerekiyor. (initcol, setsid kullanıken SecDataDir kullanılacaktır).

SecDataDir /var/storedfile

SecDebugLog

Debug loglarının tutulacağı path i gösterir.

SecDebugLog /var/log/modsec_debug.log

SecDebugLogLevel

Burada ise tutulacak logların seviyelerini belirliyoruz. Seçenekleri alt alta sıralayalım.

0 – Hiç birşey kayıt altına alma.
1 – Request (istek) hatalarını. Yani tanıdığımız errorleri tutmaya yarar.
2 – Uyarıları tutar.
3 – Dikkat edilmesi gereken notları.
4 – O an yapılan işlemler hakkında bilgi verir.
5 – Yukarıdakiler gibi fakat her işlemin içeriğinide tutar.
9 – Bütün debug işlemlerinin hepsini loglar.

Not: 1-3 arasındakileri apache error.log dosyasında tutulmaktadır. Eğer debug işlemi
yapacaksanız. Yani hata ayıklama ve yakalama gibi bir işleme ihtiyaç duyarsanız 5 nolu seçeneği
kullanınız. 4-5-9 log dosyasında aşırı kayıt bulundurmanıza sebep olabilir. Bundan dolayı debug
işleminiz bikttikten sonra 0 şeklinde yani hiç log tutmasın gibi ayarlayabilirsiniz. Zaten gerekli
(1-3) loglarınız apache error log dosyasında tutuluyor.

SecDebugLogLevel 0

SecDefaultAction

Bir kural kullanılırken kendi ön tanımlı etkilerimizi belirlemenize yarar... Örneğin siz bir kural
yazdınız

SecRule &REUQEST_HEADERS_NAMES “@le 15”

Bu kuralın yapacağı etkiler şunlardır. Reddeder, auditlog tutar, 403 Forbidden hatası verir v.s v.s
şte bu default etkileri tanımlamak için SecDefaultAction kullanırız.. Ön tanımlı olarak

log, auditlog, deny, status:403, phase:2, t:lowercase, t:replaceNulls, t:compressWhitespace

Bu etkileri (action) içermektedir. Bunu değiştirmek isterseniz

SecDefaultAction action1,action2,action3....

SecDefaultAction log,deny, status:403, phase:2, t:lowercase, t:replaceNulls, t:compressWhitespace

SecGuardianLog

Bu da log dosyalarınızı dansguardian log formatında tutmanızı sağlar. Fakat burda level olarak
birşey belirleyemiyorsunuz. Apache error.log da tutulan logları sadece guardian log formatında
size sunuyor.

SecGuardianLog /var/log/modsec_guardian.log

SecRequestBodyAccess

Modsecurity tarafından ön tanımlı olarak gelen istek gövdelerinin işleneceğini gösterir.

Parametreleri:
• On – stek gövdelerine erişim ver
• Off – stek gövdelerine erişim verme.

SecRequestBodyAccess On

SecRequestBodyLimit

Modsecurity`in arabelleğe almasını istediğimiz maksimum istek gövde büyüklüğünü gösterir. Eğer
istekler vereceğimiz değeri aşar ise modsecurity tarafından red edilir ve apache “413 istek boyutu
çok fazla“ şeklinde hata mesajı verir.

SecRequestBodyLimit 131072

Not: 131072 byte 128 kb ye karşılık gelir.

Biraz açalım. Örneğin sayfalarınızda inputboxlar ve ya buna benzer kullanıcının veri girdiği
kısımlar var. Bu tür kısımlardan gelecek verinin boyutunu kontrol altına almış oluyoruz.

Örnek bir httpd-error.log çıktısı.

[Wed Jan 10 20:43:03 2007] [error] [client 192.168.2.3] ModSecurity: Request body is larger than
the configured limit (13). [hostname "192.168.2.2"] [uri "/blog/comment.php?id=56"] [unique_id
"CGXqLH8AAAEAAJtfA4cAAAAA"]

Kullanıcının ekranınada aşşağıdaki şekilde bir yazı çıkar.

Request Entity Too Large
The requested resource
/blog/comment.php


does not allow request data with POST requests, or the amount of data provided in the request
exceeds the capacity limit.

SecRequestBodyInMemoryLimit

Bellekte saklanacak istek gövdesinin maksimum kaç boyutta olması gerektiğini belirlemeye yarar.

SecRequestBodyInMemoryLimit 131072

SecResponseBodyLimit

Cevap mesajının limitini belirtir. Eğer belirtilen boyutu aşan bir cevap olursa “500 interval server
error” hatası verir. 1 GB maksimum desteği vardır. Default olarak 512 KB kullanılır.

SecResponseBodyLimit 524288

SecResponseBodyMimeType

Burada ise cevap mesajlarının mime tipleri kontrol altına alınır. Dikkat etmenizi istediğim bir
husus olarak önce istek (request) daha sonra çıktı (response) işlemleri çalışır. Mime tipleri şu
yönden önemlidir. Sunucunuz mod_security çalıştığında yavaşlayabilir. Bunun sebebi ise cevap
verilerinin tümü üzerinde kontrol yaptığınızdandır. Bunun için size lazım olan mime tiplerini
filtrelemeniz gerekiyor. Kullanım şekli “SecResponseBodyMimeType mime/type“ dir.

SecResponseBodyMimeType (null) text/plain text/html

SecResponseBodyMimeTypesClear

Cevapdaki mime tiplerini temizlemeye yarar.

SecResponseBodyMimeTypesClear

SecResponseBodyAccess

Default olarak bu değişken kapalı gelir. cevapları tamponlamaya, analiz etmeye ve ya bunları
yapmamaya yarar. k seçeneği vardır.

On – Cevaplara erişim sağlamanızı sağlar. Dikkat etmeniz gereken ise Mime tiplerine izin
verdiğiniz cevaplar üzerinden erişim sağlayacağınızdır. Yani SecResponseBodyMimeType
kısmında tanımlamadığınız mimeye erişim sağlayamazssınız.
Off – Cevaplara erişim sağlayamazssınız.

SecRule

Mod Security`nin en önemli kısmına gelmiş bulunuyoruz. SecRule özelliği ile gelen giden veriler
üzerinde denetleme mekanizmaları oluşturabiliyoruz. Bir nevi firewall a kural eklemek gibi
düşünülebilinir. Genel olarak kullanılan formu:

SecRule DEĞ ŞKENLER OPERATOR [ETK LER]

Değişkenler: Bu kısımda SecRule nin kontrol mekanizması için hangi değişkenleri kontrol
edeceğini belirtiyoruz. Örneğin, REQUEST_URI (/index.php?id=3) kısmına denir..

Şimdi kural yazmaya başlayalım...

SecRule REQUEST_URI “deneme”

Içinde deneme geçen url kısmını kabul etmeyecektir.

SecRule REQUEST_URI|QUERY_STRING “deneme”

Bu şekilde değişkenleri yan yana yazarakda ortak bir kontrol yapabiliriz.

Operatörler: Örneğin bir kural yazdık REQUEST_URI için ve diyoruz ki “login.php” ile
bağlananları bizden uzak tut... SecRule REQUEST_URI “login\.php” deny,status:500
Yazdığımız kuralde “login.\php” kısmı izim operatörümüzdür. Bu kısımda düzenli ifadeleri
kullanıp daha esnek kurallar yazabilirsiniz.

Örneğin,
SecRule REQUEST_HEADER “@rx firefox”

Şeklinde bir kural yazdık. Bu kuralda “rx“ düzenli ifade operatörüdür. Burda diyoruz ki..

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; tr; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204
Firefox/2.0.0.1

Auditlog çıktısından görebilirsiniz.. Bu satırdak eğer firefox kelimesi varsa kural doğrulanır..
Görüldüğü gibi önce operatör sonra operatörün arayacağı veya karşılaştıracağı parametreler. Daha
fazla ulandırmadan geçiyorum.

Etkiler (actions): Bu ise kuralımız doğrulandığı anda ModSecurity`nin ne yapması gerektiğini
söylüyoruz.. Yukarıdaki örnekte kullanıcının isteğini reddedit 500 nolu http hatasını ekrana verir.


SecRuleInheritance

Yazılım dillerindende bildiğimiz gibi kuralların miras bırakılması anlamına gelir. Yazılan
kuralların bir alt dizinde geçerli olup olmayacağına karar veririz. Örneğin Apachenin genelinde
kurallarımız işlitor fakat biz bir VirtualHost içinde Mod Security kurallarının işlenmemesini
istiyoruz. Bunun için Virtual Host içinde bir üst kısım olan Apache genel yapısındaki kuralların
kalıtımını engellememiz gerekir. Ve ya aynı şekilde bir üst kısımdan miras kalacak kuralları
kullanmayıp kendi kurallarımızı yazacaksak. Yine kalıtımı kapatıp sonra tekrar bu virtual host için
kurallarımızı tanımlamalıyız. SecRuleInheritance iki parametre alır.

On – Bir üst dizinden kuralların kalıtımına izin ver
Off – Kalıtıma izin verme
Apache dizini içinde bir kaç kural yazalım.

SecRuleEngine On
SecDefaultAction log,pass,phase:2
...
...


ServerName site1.com
ServerAlias www.site.com
SecRuleInheritance Off
SecDefaultAction log,deny,phase1,redirect:http://www.site2.comServerName site2.com
ServerAlias www.site2.com
SecRuleInheritance On
SecRule ARGS “attack”


SecRuleEngine

Modsecurity Kural motorudur. Üç parametreye sahiptir.

1. On – Kuralları işler
2. Off – Kuralları işlemez
3. DetectionOnly – Kuralları işler fakat engelleme işlemlerini yapmaz.

Not: Off veya DetectionOnly olduğu zamanlarda sadece bir kural için “ctl:ruleEngine=on” ile
açabilirsiniz. Detay için “ctl” bakınız...


SecRuleRemoveById

Kurallarınıza verdiğiniz id veya id aralıklarını kaldırmanıza yarar.

SecRuleRemoveByID 5 8 “100-150”

Yukarıda 5,8 ve 100 ile 150 arasındaki kural id`lerini kaldırmış olduk. Dikkat edilecek husus eğer
id bir aralık değil ise aralarında boşluk eğer aralık ise çift tırnak ve arasında tire işaretiyle
yazmanız. Lütfen etkiler (actions) kısmında “id” etkisine bakınız..

SecRuleRemoveByMsg

Bunlada daha önce yazılmış kuralları devre dışı bırakabiliriz. Kullanım şekli.

SecRuleRemoveByMsg REGEXP

SecServerSignature

Sunucunuzu maskelemenize yarar. Bunun için bir kaç örnek vereyim...

SecServerSignature “Netscape-Enterprise/6.0”
SecServerSignature “Microsoft-IIS/5.0”

SecServerSignature “SuperSunucu/1.0"

Bunun gibi bir maskeleme koyduğumuzda...

dev# telnet 192.168.2.2 80
Trying 192.168.2.2...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
HEAD / HTTP/1.0

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 16 Jan 2007 21:11:51 GMT
Server: SuperSunucu/1.0
X-Powered-By: PHP/5.2.0
Connection: close
Content-Type: text/html

Connection closed by foreign host.

Şeklinde Head bilgisi alırız...


SecTempDir

Tempory dosyalarının tutulacağı dizini belirtiyor. Vereceğiniz path için apache kullanıcısnın
yazma hakkı olması gerekir.

SecTmpDir /tmp

SecUploadDir

ModSecurity multipart/form-data kodlaması yani POST ile dosya gönderme ve ya PUT isteklerine
cevap verebilir. SecUploadDir ise bu dosyaları saklayacağımız yeri belirtir. Dosyalar burada geçici
olarak tutulur. Bu direktifi SecUploadKeepFiles ile kullanırız (aşşağıda).
SecUploadDir /tmp/upload

SecUploadKeepFiles

SecUploadDir ile tanımlanan path`e yüklenen dosyaları tutup tutmayacağımızı kararlaştırırız. Üç
tane parametresi vardır.

1. On – Dosyaları tutar.
2. Off – Dosyaları tutmaz.
3. RelevantOnly – Sadece ilgili olarak tanımlanmış isteklere ait dosyalar tutulur.

SecUploadKeepFiles On

SecWebAppId

Bir sunucuda farklı uygulamalar (virtualhostlar olabilir) kullandığınızı varsayarsak. Birde sesson
bilgilerinin /tmp dizinine yazıldığını düşünelim. Aynı anda farklı uygulamaların aynı session_id yi
ve ya user_id yi üretmemesi için bu şekilde uygulamaları bir birinden ayıracak bir başlık
eklenmiştir. Örneğin elimde iki tane virtualhost var ve ben bu iki virtualhost arasında bir session
çakışmasını engellemek istiyorum


ServerName app1.com
ServerAlias www.app1.com
SecWebAppId "Uygulama1"
SecRule REQUEST_COOKIES:PHPSESSID !^$ chain,nolog,pass
SecAction setsid:%{REQUEST_COOKIES.PHPSESSID}


18


ServerName app2.com
ServerAlias www.app2.com
SecWebAppId "Uygulama2"
SecRule REQUEST_COOKIES:PHPSESSID !^$ chain,nolog,pass
SecAction setsid:%{REQUEST_COOKIES.PHPSESSID}

Bu sayede Uygumala1_Session gibi session dosyalarınızı tutarsınız. Bu oturum idlerinin tekilliğini
arttırmak için yapılmıştır. WebApp-Info: "Uygulama1" a3510bf7d964fe1be007f27815befe18" "-"
(auditlogda H başlığı altında görebilirsiniz).


Bir işlemin safhaları

Mod Security 2.x`de kurallar beş safhada gerçekleşir. Kabaca bir web uygulamasında istek ve
buna karşılık gelen bir cevap olduğunu düşünürsek –ki öyle...

1. stek başlığı (Request headers)
2. stek içeriği ( Request body)
3. Cevap başlığı (Response headers)
4. Cevap içeriği (Response body)
5. Kayıt tutma (Logging)

Altta gördüğünüz diagram ModSecurity`nin işlem safhalarını göstermektedir.Eğer bir kuralda safha (phase) tanımlanmıyorsa örneğin,

SecRule HTTP_Host “!^$” deny

Bu kural SecDefaultAction ile tanımlanan safhada işler

SecDefaultAction log,deny, status:403, phase:2, t:lowercase, t:replaceNulls, t:compressWhitespace

Demiş isek phasesi tanımlanmayan kural 2 numaralı yani istek içeriği kısmında kontrol edilecektir.

Yada kuralımızı şöyle tanımlarsak;

SecRule HTTP_Host “!^$” “deny,phase:1”

Bu ise 1 numaralı safhada işleme sokulacaktır. Yani kurallarımız safhalara bağlı çalışacaktır.

so even if two rules are adjacent in a configuration file, but are set to execute in different phases,
they would not happen one after the other. The order of rules in the configuration file is important
only within the rules of each phase. This is especially important when using the "skip" action.

Şimdide yukarıda ayırdığımız safhalardan biraz bahsedelim.

1. stek başlığı (Request headers)

Bu safhadaki kurallar Apache istek başlıklarını okuduktan hemen sonra devreye girerler. Burada
istek içerikleri (request body) okunmaz. Yani istek parametrelerinin hepsi mevcut değildir. Bu
kısımda istek başlıklarına göre kurallar yazabilir ve istek içerğinin nasıl olması gerektiğine karar
verebilirsiniz.

2. stek çeriği (Request body)

Girdi analizinin genel amacı bu safhada gerçekleşir. Uygulamaya yönelik çoğu kural bu kısımda
işlenmeli. Genelde kurallarımız cevap üzerinden değilde istek üzerinden olacaktır. Örneğin bir
textfield kısmından gelen veriler için yapılacak hamleleri bu kısımda belirleriz. ModSecrutiy istek
içeriği safhasında aşşağıdaki kodlama tiplerini destekler.

Application/x-www-form-urlencoded - veri transferinde kullanılır
Multipart/form-data – dosya tranferinde kullanılır.
Text/xml – XML veri geçişinde kullanılır

21

3. Cevap başlığı (Response headers)

Bu safhada istemcinin girdilerine göre sunucunun istemciye göndereceği cevap başlıkları işlenir.

Run here if you want to observe the response before that happens, and if you want to use the
response headers to determine if you want to buffer the response body. Note that some response
status codes (such as 404) are handled earlier in the request cycle by Apache and my not be able to
be triggered as expected. Additionally, there are some response headers that are added by Apache
at a later hook (such as Date, Server and Connection) that we would not be able to trigger on or
sanitize. This should work appropirately in a proxy setup however.

4. Cevap içerği (Responset body)

Bu safhanın genel amacı ise cevap analizidir. Cevap içeriği üzerinde yazılacak kurallar bu kısımda
yazılır. Örneğin hata mesajlarını, html içeriğini v.s

5. Kayıt tutma (Logging)

Bu safhada kayıt tutma başlamadan önce yazılacak kurallar belirlenir. Örneğin hata mesajlarının
nasıl loglanacağı.

Değişkenler

• ARGS

Bununla birlikte tüm argumanları kontrol edebilirsiniz. Bir nevi statik argümandır ve
belirlenen statik parametreleri bu argüman ile birlikte kontrol ederiz. Genellikle düzenli
ifadeler ile birlikte kullanılır. ModSecurity 1.x de bu değişken QUERY_STRING +
POST_PAYLOAD şeklinde idi. Şimdi başlı başına bir değişken olup nerdeyse istek- cevap
verilerinin çoğunu denetlemenize yarar.

Örneğin herhangi bir php sayfamız için bir kural yazalım.


SecRule ARGS:username "!^\w+$" "deny,log"


http://www.site.com/bilog/login.php?username=1
http://www.site.com/bilog/login.php?username=-

Yani sayı ve harfler dışında “username” argümanına birşey yollayamazssınız.

Bu kuralı geçer
Bu kurala takılır.


• ARGS_COMBINED_SIZE

Argümanların birleşmiş halinin boyutunu kontrol eder.

SecRule ARGS_COMBINED_SIZE "@gt 9"

Bu şekilde bir kural eklediniz. @ argumanların sayısını tutar gt operatörü ise büyüklük
kontrolü yapar. Şimdi bir örnekle bunu açıklayalım:

http://www.site.com/page.php?id=5

şeklinde url adresimiz var. Burada argumanların sayısı (“?id=5“ kısmına bakıyoruz) “id“
ve “5“yani toplamda 3 dür ve bu yukarıda belirlediğimiz size den geçer. Fakat şöyle birşey
olmuş olsaydı

http://www.site.com /page.php?idsinibul=5

Burada arguman sayımız “idsinibul“ +“5“ sayarsak toplamda 10 dur. Buda yukarıdaki
kurala takılır ve Forbidden mesajı alınır. Diğer bir şekildede

http://www.site.com /page.php?id=54678911

Buradada “?id=54678911“ kısmındaki arguman sayımız „“id“ +“54678911“ yani 10 dur
buda yukarıdaki kurala takılır.

Buraya kadar parametrenin çalışma mantığından bahsettik. Fakat bukadarla sınırlı değil.

Örneğin,

Name:

Content:Şeklinde bir porfumunuz var.. Yukarıdaki kurala göre bu forma sadece “ab” “cd” gibi iki
tane karakter yazabilirsiniz. Üçüncü karakteri yazıp gönder dediğinizde 403 hatasını tekrar
alacaksınız. Buradan şu sonucu çıkartabiliriz. ARGS_COMBINED_SIZE şu sonucu
değişkeni POST ve GET ile gönderilen “değişken isimleri + değerler” in toplamını kontrol
ediyor. Kullanımı son derece dikkat ister.. Pek kullanışlı gözükmüyor değilmi? Örneğin
index sayfanız dahil tüm sisteminizde url kısmında Session ID dönderiyorsunuz. Ozaman
“@lt 10” gibi bir parametre ile Session ID uzunluğunu taşmayan herhangi bir url girişine
karşı korunmuş olursunuz. Tabi bu “10” uzunluğu şuan keyfidir..

Dikkat : Özellikle url kısmında session id yi dolaştıran sitelerde bu sorun yaşatabilir onun
için eğer bu tarz siteleriniz varsa bu değeri lütfen kontrollü giriniz. URL kısmındaki
parametrelerin maksimum olarak kaç olduğunu düşünüp birazda esneklik koyabilirsiniz.


Aynı zamanda POST ile giden verileride sayacağı için bu değerin maximum şekilde
tutulması lazım (lütfen dikkat).

• ARGS_NAMES

Değişken ve parametre isimleri için kullanılır. Peki bu parametre nerelere bakar?

Secrule ARGS_NAMES "password"

Şek linde bir kural eklediğimizi varsayıyorum. Aşşağıdaki iki örneğede bu kural izin
vermez. Onun dışında postla veya getle gönderilen valuelere yani değerlere izin verir.

1. http://www.site.com /page.php?password=54678911

2.

Password:Aynı şekilde düzenli ifadeler ile birliktede kontrol edebilirsiniz.

Secrule ARGS_NAMES "^p.*d$"

Yani “p” ile başlayıp “d” ile biten değişken isimlerini filtrele...

• AUTH_TYPE

Bir kullanıcı doğrulama işlemindeki metodu tutmaya yarayan değişkendir. Digest ve basic
diye parametre alır. Bu özelliği mod proxy ile birlikte kullanmayın.

SecRule AUTH_TYPE “basic” log,deny,status:403,phase:1

• ENV

Çevresel değişkenleri tutar. Tek parametre ile kullanılır. Aynı zamanda bunun yerine
“setenv” de kullanılabilir.. Fakat CGI`da çevresel değişkenleri değiştirmede işe yaramaz..

SecRule REQUEST_FILENAME “printenv” pass,setenv:tag=suspicious
SecRule ENV:tag “suspicious”

• FILES

Gerçek dosya isimlerini tutar.

SecRule FILES “\.conf$” log,deny,phase:2

• FILES_COMBINED_SIZE

Yüklenen dosyaların toplam oyutu. Sadece istek içeriğinde yani ikinci safhada yüklenen
dosyalar için geçerlidir.
SecRule FILES_COMBINED_SIZE “@gt 1000” log,deny,status:403,phase:2


FILES_NAMES
Dosya yükleme formlarından gelen dosya ismini kontrol eder.SecRule FILES_NAMES “^deneme$“ deny,status:403,phase:2

FILES_SIZES
Yüklenen dosya boyutunu kontrol eder. Buda ikinci fazda gerçerlidir.SecRule FILES_SIZES “@gt 100” log,deny,status:403,phase:2

FILES_TMPNAMESTmp dosyalarının isimlerini distkte kontrol etmeye yarar. Genellikle @inspectFile ile
kullanılır. kinci safhada kullanılır (request body).

SecRule FILES_TMPNAMES “@inspectFile /usr/local/www/apache22/tests/inc_script.pl“

HTTP_
.
HTTP_ ile başlayan başlıkların kontrolleri için kullanılır. Örneğin Cookie de sadece
PHPSESSID ile başlayan oturumlara izin vermesini istiyoruz.
(Cookie: PHPSESSID=8ec4a4f7378c3feb5c9f11a8c25762cc)SecRule HTTP_COOKIE "^PHPSESSID\$w+$" "deny,log"

PATH_INFO
Bu parametre scriptlerde kullandığımız path adreslerinin geçişine izin vermemizi sağlar.SecRule PATH_INFO “^/(bin|etc|sbin|opt|usr|local|perl)”

QUERY_STRING
http://www.site.com/index.php?asayi=5&deneme=er göz önünde bulundurursak bunun
“asayi=5&deneme=er“ kısmını tutar. Daha genel hal ile site.com/index.php?query_stringSecRule QUERY_STRING “SELECT”

REMOTE_ADDR
Ziyaretçinin (client) ip adresi demektir. Örneğin 192.168.5.5 ip sine sahip kullanıcının web
sunucuya erişimini istemiyorsunuz.SecRule REMOTE_ADDR "^192\.168\.5\.5$"


• REMOTE_HOST

Ziyaretçinin (client) host adresine göre kural eklemenize yarar.

SecRule REMOTE_HOST “site\.com$”

• REMOTE_PORT

Ziyaretçinin web sunucusuna bağlanırken kullandığı port numarasıdır. Örnek bir kural
ekleyelim.

Mesela root kullanıcı 1024 altındaki portları kullanabilir. Eğer root iseniz size sınırsız geçiş
hakkı verecek bir kural ekleyelim.

SecRule REMOTE_PORT “@lt 1024” pass,setenv:remote_port=privileged

• REMOTE_USER

Ziyaretçinin (client) adını tutar. Eğer bağlantı kurarken (basic ve ya digest) şifre
kullanmıyorsanız bu değer boş dönecektir.

SecRule REMOTE_USER “admin”

Not: Bu özellik proxy modu kullanırken çalışmaz.

• REQBODY_PROCESSOR

URLENCODED, MULTIPART ve XML işleyiilerini gömme anlamına gelir.

SecRule REQBODY_PROCESSOR “^XML$” chain
SecRule XML “@validateDTD /opt/apache-frontend/conf/xml.dtd”

• REQBODY_PROCESSOR_ERROR

0 (hata yok) yada 1 (hata var) Eğer hata alındığında işleyiciyi durdurmak istiyorsanız ikinci
safhada bu işlemi kullanmak zorundasınız (phase:2)

SecRule REQBODY_PROCESSOR_ERROR “@eq 1 “ deny,phase:2

• REQBODY_PROCESSOR_ERROR_MSG

Hata anında mesaj yazdırmak için kullanılır.

SecRule REQBODY_PROCESSOR_ERROR_MSG “parse hatası” t:lowercase

• REQUEST_BASENAME

Bu değişken ise dosya ismini tutuyor. Örneğin, http:www.site.com/deneme.php adresinde
“deneme. .php“ yi tutar.

SecRule REQUEST_BASENAME “^login\.php$“


• REQUEST_BODY

stek içeriği kısmında gelen veriler için kural yazmanıza yarar (POST_PAYLOAD verisi).
Bu değişkenin geçerli olması için içerik tipi application/x-www-form-urlencoded
olmalıdır.

SecRule REQUEST_BODY “username=\w{25,}\&password=\w{25,}”

• REQUEST_COOKIES

Cookie verilerinin toplamını kontrol etmeye yarar. & (ampersand) işareti toplamda
nekadar veri olduğunu hesaplar. Örneğin Cookie içinde hiç bir veri yoksa reddet,

Secrule &REQUEST_COOKIES “@eq 0” deny,status:403

• REQUEST_COOKIES_NAMES

Istek başlığındaki cookie isminin toplamını kontrol eder.

SecRule &REQUEST_COOKIES_NAMES:PHPSESSID “@eq 0”

• REQUEST_FILENAME

Bu değişken REQUEST_URI den QUERY_STRING in çıkartılmasıyla elde edilen dosya
ismini tutar.

SecRule REQUEST_FILENAME “^/cgi-bin/login\.php$”

• REQUEST_HEADERS

Bu değişken ile birlikte istek başlıklarının parametrelerini kullanırız.
REQUEST_HEADERS:Header-Name şeklinde yazmalısınız. Örneğin tüm istek başlığı
parametrelerinin doğruluğuu test edelim (validateUrlEncoding).

SecRule REQUEST_HEADERS “@validateUrlEncoding”

Birde sadece “Host” parametresinin konrolüne bakalım

SecRule REQUEST_HEADERS:Host “^[\d\.]+$” “deny,msg:’Host başlığı sayısal değerli’”

• REQUEST_HEADERS_ NAMES

Bu değişkende stek başlığındaki tüm parametreleri tutar. Örneğin, Proxy kullanan bir
kullanıcının gerçek ip adresi x_forwarded_for da tutulur (gerçi bu değere fazla
güvenmeyin). Biz ise proxy kullanan kullanıcıları sistemimizde istemiyoruz.

SecRule REQUEST_HEADERS_NAMES "^x-forwarded-for"
"log,deny,status:403,t:lowercase,msg:'Proxy Kullanıyor "

• REQUEST_LINE

stek satırı üzerinde işlem yapmanıza yarar. stek satırı nedir peki?

dev# telnet 192.168.2.2 80
Trying 192.168.2.2...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
HEAD / HTTP/1.0

Örneğin; istek satırında sadece GET, POST ve HTTP degerleri geçsin.

SecRule REQUEST_LINE "!(^((?:(?:pos|ge)t))|http/(0\.9|1\.0|1\.1)$)"

• REQUEST_METHOD

stemcinin kullandığı istek metodunu belirtir. Örneğin; CONNECT ve TRACE dışındaki
metodların isteklerine izin vermek istemiyoruz.

SecRule REQUEST_METOD “^((?:connect|trace))$”

• REQUEST_PROTOCOL

stek protokolünün versiyon numarasını kontrol etmeye yarar

SecRule REQUEST_PROTOCOL "!^http/(0\.9|1\.0|1\.1)$"

• REQUEST_URI

URL kısmındaki query parametrelerini filtrelemeye yarar (/index.php?id=3). Örneğin url
kısmında “deneme” adlı kelimenin geçmesini istemiyoruz. Bu bizim için sakıncalı bir
kelime oldugunu varsayalım ve bu filtrelemeye takılacak senaryoları sıralayalım.

SecRule REQUEST_URI "deneme"

http://www.site.com/deneme
http://www.site.com/deneme.php
http://www.site.com/index.php?denemeler
http://www.site.com/index.php?isim=denemeler
http://www.site.com/index.php?isim=sijiero&deneme=1

Bunların hepsi bu kurala takılacaktır. Onun için kural olarak vereciniz parametrelere dikkat
ediniz. Özallikle düzenli ifadeleri kullanırken.• REQUEST_URI_RAW

http://www.site.com:80 kısmını tutar. Şimdi bunun içinde bir kural yazalım. Örneğin bir
kullanıcının http://www.site.com:22 ve ya https://www.site.com:22 arasine bağlanmasını
kısıtlayan kuralı yazalım

SecRule REQUEST_URI_RAW “^(http|https)\:/.+:22”

• RESPONSE_BODY

Cevap içeriğini kontrol etmek için kullanavilirsiniz. Örneğin ODBC Error hatasının geçtiği
sayfalarda deny olmasını istiyoruz..

SecRule RESPONSE_BODY “ODBC Error”

• RESPONSE_HEADERS

Buda ayrı REQUEST_HEADERS mantığıyla çalışıyor fakat istek değilde cevap başlıkları
için kullanılır.

SecRule RESPONSE_HEADERS:X-cache “MISS”

bu degisken embebbed modeda iken Server , Date ve Connection başlık bilgilerine
ulasamayabilir , cunku bu bilgiler mod-securityinin calismasindan sonraki bir hookta
kullaniciya yollanmadan once eklenir.
proxy modunda direkt client ile araya girdiginden response zaten olusmush oluyor

• RESPONSE_HEADERS_NAMES

Cevap bağlığındaki isimlerini tutar. REQUEST_HEADERS_NAMES ile aynı mantıktadır.

SecRule RESPONSE_HEADERS_NAMES “Set-Cookie”

• RESPONSE_PROTOCOL

Cevap protokolünün versiyon numarasını tutar.

SecRule RESPONSE_PROTOCOL “^HTTP\/0\.9”

• RESPONSE_STATUS

Aapache tarafından oluşturulan HTTP cevap durum kodlarını tutar.

SecRule RESPONSE_STATUS “^[45]”

• RULE

Etkiler (actions) kısmında bahsedilen id, rev, severity ve msg etkilerine erişim sağlamaya
yarar.

SecRule &REQUEST_HEADERS:Host "@eq 0"
"phase:2,deny,id:1,setvar:tx.varname=%{rule.id}"


• SCRIPT_BASENAME

Bu değişken sadece o an çalışan script ismini tutar. Bu değişken mod proxy kullanıldığında
geçerli değildir.

SecRule SCRIPT_BASENAME “^login\.php$”

• SCRIPT_FILENAME

stek yapılan scriptin sunucudaki fullpath ini tutar. Bu değişkende mod proxy
kullanıldığında gerçerli değildir.

SecRule SCRIPT_FILENAME “^/usr/local/www/apache22/cgi-bin/login\.php$”

• SCRIPT_GID

Kullanılan script in hangi grup tarafından kullanıldığını kontrol ettirir (nümerik değerle).
Mod proxy ile çalışmaz.

SecRule SCRIPT_GID “!^46$”

• SCRIPT_GROUPNAME

Bu ise script`in haklarına sahip grubun adına tutar. Bu değişkende mod prozy ile çalışmaz

SecRule SCRIPT_GROUPNAME “!^apache$“

• SCRIPT_MODE

Bu değişken dosya izinlerini tutar. (1=çalıştırma, 2=yazama, 4=okuma,
7=okuma/yazma/çalıştırma) Mod proxy ile çalışmaz.

SecRule SCRIPT_NAME “^(2|3|6|7)$”

• SCRIPT_UID

Buda script sahibinin kullanıcı id`sini verir. Örneğin User id`si 46 olmayanları reddet.
(apache user). Bu değişkende mod proxy ile birlikte kullanılmaz.

SecRule SCRIPT_UID “!^46$”

• SCRIPT_USERNAME

Script sahibinin kullanıcı tutar. Mod proxy ile çalışmaz.

SecRule SCRIPT_USERNAME “!^apache$”

• SERVER_ADDR

Serverin ip`sini tutar.

SecRule SERVER_ADDR “^192\.168\.2\.2$”

• SERVER_NAME

Hostname. Bu değişken istemcinin isteği sırasında Host başlığında tutulur.

SecRule SERVER_NAME “hostname\.com$”

• SERVER_PORT

Web sunucunun dinlediği portu tutar.

SecRule SERVER_PORT “^80$“

• SESSION

Bilinen session işleminin kontrolü için kullanılır. setsid etkisi çalıştırıldıktan sonra
kullanılailir. Aşşağıdaki session işlemini önceleyelim.

SecRule REQUEST_COOKIES:PHPSESSID !^$ chain,nolog,pass
SecAction setsid:%{REQUEST_COOKIES.PHPSESSID}
SecRule REQUEST_URI "^/cgi-bin/finger$" "pass,log,setvar:session.score=+10"
SecRule SESSION:SCORE "@gt 50" "pass,log,setvar:session.blocked=1"
SecRule SESSION:BLOCKED "@eq 1" "log,deny,status:403"

lk satırda PHPSESSID değişkeni varmı diye bakıyor eğer varsa bu kural zinciri başlıyor
(chain). kinci satırda yukarıda da belirttiğimiz gibi setsid etkisi çalıştırılıyor. Üçüncü
satırda istemci eğer /cgi-bin/finger/ dizinine girmiş ise (ve ya dosya) session.score=+10
arttırıyor. Dördüncü satırda bu skorun 50 den büyük olup olmadığını sorgulayıp eğer
büyükse session.blocked=1 yapıp alttaki satırdada kullanıcıyı sistemden uzaklaştırıyor.
Eğer açık gelmediyse etkiler (actions) kısmını okuduktan sonra bir daha örneğe bakınız.

• SESSIONID

Bu değişken setsid ile değiştirilir.

SecRule SESSIONID !^$ chain,nolog,pass
SecRule REQUEST_COOKIES:PHPSESSID !^$
SecAction setsid:%{REQUEST_COOKIES.PHPSESSID}

• TIME

“saat:dakika:saniye” bu formattaki tarihi tutar.

SecRule TIME "^(([1](8|9))|([2](0|1|2|3))):\d{2}:\d{2}$"

• TIME_DAY

Gerçerli günü tutar (1-31) . Örneğin bir ayın 10. ve 20. gunlei arasında ki bir kuralı
tetikleme

SecRule TIME_DAY “(10|20)”

• TIME_EPOCH

1970 den bu güne kadar geçen zamanı saniye cinsinden tutar.

SecRule TIME_EPOCH “@gt 10000“

• TIME_HOUR

Saati tutar (0 - 23).

SecRule TIME_HOUR "^(0|1|2|3|4|5|6|[1](8|9)|[2](0|1|2|3))$"

• TIME_MIN

Dakikayı tutar (0 - 59)

SecRule TIME_MIN "^(3|4|5)"

• TIME_MON

Ayı tutar (0 - 11)

SecRule TIIME_MON “^1”

• TIME_SEC

Saniyeyi tutar (0 – 59)

SecRule TIME_SEC “@gt 30”

• TIME_DAY

Günü tutar (0 – 6). Örneğin Hafta sonları çalışacak bir kural ekleyelim.

SecRule TIME_DAY “^(0|6)$”

• TIME_YEAR

Yılı tutar. (2007)

SecRule TIME_YEAR “^2007$”

• TX

Bu değişken veri parçalarını saklamaya, anormal bir işlemde skor vermeye v.s için
kullanılır. şlem değişkenleri 1 istek/cevap (request/response) zamanı için ayarlanır.
Puantaj ve değerlendirme o an ki istek/cevap sürecini geçemeyecektir.Aşşağıdaki örneği
inceleyelim.

SecRule WEBSERVER_ERROR_LOG "File does not exist"
"phase:5,pass,setvar:tx.score=+5"
SecRule TX:SCORE "@gt 20" deny,log


Ilk satırda eğer “File does not exist” hatası gelirse setvar ile tx.score değerine beş daha
ilave ediyoruz. kinci satırda ise tx:score değişkenini kontrol ediyoruz eğer 20 den büyük
olduysa istekleri reddet.

• USERID

Bu değişkenin değeri setuid ile değiştirilir.

SecAction setuid:%{REMOTE_USER},nolog
SecRule USERID "Admin"

• WEBAPPID

Bu değişkenin değeri SecWebAppId ile değiştirilir.

SecWebAppId "WebApp1"
SecRule WEBAPPID "WebApp1" "chain,log,deny,status:403"
SecRule REQUEST_HEADERS:Transfer-Encoding "!^$"

• WEBSERVER_ERROR_LOG

Web sunucu tarafından beşinci safhada yani loging kısmında üretilen hataları tutmaya
yarar.

SecRule WEBSERVER_ERROR_LOG "Dosya bulunamadı" "phase:5,setvar:tx.score=+5"

• XML

Standalone olarak kullanabilirsiniz (validateDTD ve valitadeSchema) ve ya bir Xpatch
parametresi ile. Örneğin, Xpath parametresi ile kullanımı

SecRule REQUEST_HEADERS:Content-Type "text/xml"
phase:1,pass,ctl:requestBodyProcessor=XML,ctl:requestBodyAccess=On
SecRule XML:/bookstore/book/price/text() "@eq 0" phase:2,deny

Dönüşüm fonksiyonları

Mod Security istek ve cevap bilgilerini aldığında bu verilerin bir kopyasınıda bellekte tutar.
Bellekteki bu veriler üzerinde dönüşüm fonksiyonlarını uygular. şlenmemiş istek/cevap
verisi asla değiştirilmez. Dönüşüm fonksiyonlarını her kural için yazmak istemiyorsanız
bunu SecDefaultAction parametresiyle belirtmelisiniz. Örneğin her kural için urlDecode,
lowercase dönüşümleri uygulansın diyorsanız

SecDefaultAction t:urlDecode,t:lowercase

ModSecurity tarafından desteklenen dönüşüm fonksiyonları:

• base64Decode

Bu fonksiyon base64 ile kodlanmış stringlerin decode eder.

• base64Encode

Bu fonksiyon girilen stringleri base64 ile kodlar.

• compressWhitespace

öntanımlı olarak açık gelmektedir. Bu ise whitespaces karakterlerini (32, \f, \t, \n, \r, \v,
160) bir boşluk karakterine (ASCII 32) ye çevirir ve bir çok boşluk karekterini tek karakter
olarak değiştirir.

• escapeSeqDecode

Bu fonksiyon ANSI C escape dizisini decode eder ( \a,\b,\f,\n,\r,\t,\v,\\,\?,\',\",
\xHH(hexadecimal), \0OOO(octal) )

• hexDecode

Hexedecimal formatındaki bir stringi decode eder.

• hexEncode

Bu fonksiyonda girilen stringi hexedecimal olarak kodlar.

• htmlEntityDecode

Bu fonksiyon girdi yapıldığın anda HTML parametrelerini decode eder.
Mod Security`nin destekledikleri.

&#xHH ve HH;
&#DDD ve &#DDD;
&quot ve "
&nbsp ve
&lt ve <
&gt ve >

• lowercase

Öntanımlı olarak açık gelir. Tüm karakterleri küçük harf olarak çevirir.

• md5

Girdilerin md5 değerini hesaplar.

• none

Aslında dönüşüm fonksiyonu değildir fakat ModSecurity`de kuralı bağlı tüm dönüşümleri
kaldırmaya yarayan bir parametredir. Örneğin,

SecDefaultAction log,deny,phase:1,t:lowercase,t:removeNulls,t:lowercase

Secrule &REQUEST_COOKIES “@eq 0” log,deny,t:none

Daha önce ön tanımlı olarak belirtilen etkileri kaldırdı.

• normalisePath

Bu fonksiyon ile path tanımlarken kullanılan çoklu slash (///) lar temizlenir.

• normalisePathWin

Buda ters slash işaretini normal slash`a çevirir.

• removeNulls

Girdi içindeki NULL bitlerini siler.

• removeWhitespace

Tüm whitespace (boşluk) karakterlerini siler.

• replaceComments

Bu fonksiyon ise C-stili açıklamaları bir boşluk (ASCII32) ile değiştirir.

• replaceNulls

Öntanımlı olarak açık gelir. Girdilerdeki NULL bitlerini boşluk (ASCII 32) ile değiştirir.

• urlDecode

Bu fonksiyon URL-Encode edilmiş bir girdi dizisini decode eder. Geçersiz kodlanmış
diziler ( Hexadecimal harici karakter kullanan veya dizinin sonunda bir veya iki karakter
eksik olan ) çevrilmez. Gerçeksiz ve yanlış kodlamaları tespit etmek için
@validateUrlEncoding operatörünü kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonun daha onceden url
decode edilmiş dizilere sayet tekrardan url decode etmek istemiyorsaniz , kullanilmamasi
gerekmektedir.

• urlDecodeUni

ÖurlDecode gibi %xx şeklinde verileri decode eder. Genellikle küçük byte veriler ile
kullanılır.

• urlEncode

Bu fonksiyonda URL kodlama stilini kullanarak girdileri kodlar.

• sha1

Girdilerin sha1 değerini hesaplar.

Etkiler (Actions)

Örneğin bir kural eklediniz ve bu kurala uygun bir senaryo gerçekleşti. Varsayıyoyurm ki
ben gelen POST verilerinin arasında “deneme“ geçmesin diyorum. “deneme“ geçtiği anda
yapacağı işlemleri [ACTIONS] kısmına yazarız. Buna bir kuralın “etki“ kısmıda
diyebiliriz. Şimdi bunlardan bahsedip bir çoğuna örnek vereceğiz.

Etkiler kısmına yazılan parametreler beş gruba ayrılır.

1. Yıkıcı etkiler (Disruptive actions): ModSecurity`nin veri üzerindeki en keskin
etkileridir. Etkiler: deny,drop,redirect,proxy

2. Yıkıcı olmayan etkiler (Non-disruptive actions): Herhangi bir kuralda kullanılabilir.
Etkiler: auditlog , capture, ctl, deprecatevar, exec, expirevar, initcol, log, multiMatch,
noauditlog, nolog, sanitiseArg, sanitiseMatched, sanitiseRequestHeader,
sanitiseResponseHeader, setuid, setenv, setvar, skip, t, xmlns

3. (Flow actions): Bir kural zincirinin ilk kuralında kullanılır.
Etkiler : allow,chain,pass,skip

4. Yardımcı veri etkileri (Meta-data actions): Bir kural zincirinin ilk kuralında
kullanılır. Etkiler: id, msg, rev, severity,phase,loginolohiauditloginoauditlog

5. Veri etkileri (Data actions): capture, status, t, xmlns

• allow

Kural doğrulandığı izin ver anlamına gelir. O an geçerli işlem safhasında çalışır. Tüm
kuralları göz ardı ederek bir isteğe izin vermek ise „“ctl“ etkisi ile birlikte kullanmalıyız
(Ctl aşşağıda). Örneğin bir sunucuda yöneticisiniz ve sizin ip adresinize her türlü geçiş
hakkını vermek istiyorsunuz. IP:192.168.2.2

SecRule REMOTE_ADDR “^192\.168\.2\.2$” allow,ctl:ruleEngine=Off

• auditlog

Kural doğrulandığında işlemin ayrıntılarını kayıt tutmaya yarar. Aouditlog için yukarıya
bakınız... Örneğin şüphelendiğimiz ir ip adresi varve bunun tüm işlemlerini ayrıntılı olarak
audit loga yazmasını istiyoruz. Şüphheli Ip adresi: 192.168.2.100

SecRule REMOTE_ADDR “^192\.168\.2\.100$” auditlog,allow

• capture

Düzenli ifadeler ile birlikte kullandığınızda yapacağı etki, düzenli ifadenin yakaladığı
değerin bir kopyasını başka bir dönüşüm içinde kullanmanızı sağlar. 0 ile tüm patern i


alırsınız 1 ilede ilk parantezde olan paterni. Bu şekilde 0-9`a kadar patern tutup
yakalayabilirsiniz.
SecRule REQUEST_BODY "^username=(\w{25,})" phase:2,capture,t:none,chain
SecRule TX:1 "(?:(?:a(dmin|nonymous)))"

• chain

Kural zincirlemesidir. Chain i kullandığınız kuralda zincir başlar ve son kurala kadar
tanımladığınız ara kuralların hepsinin eşlenmesi yani doğrulanması gerekir ve zincirdeki en
son kural zinciri bitirir.. Şimdi bir kural zinciri oluşturalım. Web sunucumda öyle bir alan
varki sadece kendi IP`imize erişim izni vermek ve u işlem için log tutmamak istiyorum.

SecRule REQUEST_URI ”^/test/login\.php$” chain
SecRule REMOTE_ADDR “^192\.168\.2\.3$” log,auditlog,allow

• ctl

Ctl bize yapılandırma anında kullandığımız direktifleri değiştirme hakkı verir ve ya bir
virtualhost içinde auditlog tutulmasını istiyoruz. Fakat diğer yerlerde auditEngine=off
değerinde. şte bu işlemi belli bir kısımda ve ya sadece belli bir kural için ctl ile aktif hale
(ve ya pasif) getiriyoruz.

SecRule REQUEST_CONTENT_TYPE ^text/xml pass,ctl:requestBodyProcessor=XML

ModSecurity ön tanımlı olarak URLENCODED ve MULTIPART processor lerini
kullanır. Eğer XML datası için istek yapacaksak requestBodyProcessor=XML şeklinde
çalıştırmamız gerekir. şte herhangi bir kural için ctl ile bir processor çalıştırdık. Bu diğer
kuralları etklilemez.

Ctl ile kullanabileceğimiz yapılandırma direktifleri:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

• deny

Kural doğrulandığında işleminizi bitirir ve HTTP 413 Forbidden hata kodunu dönderir.
Tabi siz “deny” yaptığınız anda durum kodunu değiştirebilirsiniz (status ile).Örneğin bir
kullanıcı ip sini web sunucudan uzak tutmak istiyorsunuz.

auditEngine
auditLogParts
debugLogLevel
requestBodyAccess
requestBodyLimit
requestBodyProcessor
responseBodyAccess
responseBodyLimit
ruleEngine

SecRule REMOTE_ADDR “^192\.168\.2\.100$” “auditlog,deny,msg:’Zararlı kullanıcı’”

• deprecatevar

Bir sürecin yaşam süresini belirlemeye yarar. Örneğin, her 300 saniyede bir session.core
değerini 60 olarak ata. Burada verilen değerin her zaman pozitif olması gerekir.

SecAction deprecatevar:session.score=60/300

• drop

Bu paramere ile kullanıcıyı reddetmek yerine direk “bağlantıyı koparma” işlemi yani TCP
closed connection uygulanır.

SecAction initcol:ip=%{REMOTE_ADDR},nolog
SecRule ARGS:login "!^$"
nolog,phase:1,setvar:ip.auth_attempt=+1,deprecatevar:ip.auth_attempt=20/120
SecRule IP:AUTH_ATTEMPT "@gt 25" “log,drop,phase:1,msg:'Brute Force Attack'"

• exec

Bu parametre ile kural doğrulandığı anda script/binnary kod çalıştırabilirsiniz. Bunun için
çalıştırılan script/binary nin tam yolunu vermelisiniz.

SecRule REQUEST_URI “^/test/login\.pl” “log, exec:/usr/local/www/test.pl”.

• expirevar

Adındanda anlaşılacağı gibi bi değişkenin zaman aşımına uğramasını kontrol ediyor
(saniye cinsinden).

SecRule REQUEST_COOKIES:JSESSIONID "!^$" nolog,phase:1,pass,chain
SecAction setsid:%{REQUEST_COOKIES:JSESSIONID}
SecRule REQUEST_URI "^/cgi-bin/script\.pl"
"log,allow,setvar:session.suspicious=1,expirevar:session.suspicious=3600,phase:1"

Bu örnekte JSESSIONID geldiğinde zincir başlatılıyor ve setsid değişkeniyle atama
yapılıyor. Eğer kullanıcı o anda cgi-bin/script.pl dosyasını kullanıyorsa 3600 saniyelik bir
expire zamanı atanıyor. (expirevar:session.blocked:3600)

• id

Kural veya zincir kurallara benzersiz (unique) bir id vermeye yarar.

SecRule &REQUEST_HEADERS:Host "@eq 0" "log,id:60008,severity:2,msg:'Request
Missing a Host Header'"

Verilebilecek kural ID`leri için aşşağıdaki aralıklara dikkat ediniz.

1. 1 – 999999: Bu aralıktaki id adresleri kendi özel ihtiyaçlarımız içindir. Başkalaıyla
paylaşmamız gerekir.

38


2. 100,000 - 199,999: Bu da modsecurity motorunun kullanımı için ayrılmıştır,
belirlenmiş ID`leri olmayan kurallara eşitlemek için.
3. 200,000 - 299,999: Modsecurity.org tarafından yayınlanan kurallar için ayrımıştır.
4. 300,000 – 399,999: Gotroot.com tarafından yayınlanan kurallar için ayrılmıştır.
5. 400,000 ve üzeri: tahsisedilmemiş aralıklardır.

• initcol

Sürekli olarak toplanmasını istediğiniz dataları tutar. Her bir kural için ya datayı belirtilen
SecDataDir path`ine yazar yada bellekte tutar. ModSecurity bu işlem için SDBM
veritabanını yani DBM dosyalarını kullanır. Tabi dosyaya yazmak ve okumak yerine bellek
işlemleri daha hızlı olacaktır. Örneğin bir ip adresini takip etmek istiyoruz.

SecAction initcol:ip=&{REMOTE_ADDR},setvar=ip.dummy=1,nolog,pass

Yukarıdaki takip işlemiyle birlikte aşşağıdaki bazı değişkenleride okuyabiliriz.

CREATE_TIME – Takibin başlangıç zamanı.
KEY – initcol işlemimnin değişkeni (yukarıdaki işlem için IP)
LAST_UPDATE_TIME – Son takibin update zamanı.
TIMEOUT –Takip işlemi ne zaman update edileceği.
UPDATE_COUNTER – Takip başladığından değişmesine kadar ne kadar süre
geçti.
6. UPDATE_RATE – Dakikada bir takibi güncellemek.

1.
2.
3.
4.
5.

Eğer initcol ile bir veri toplama işi yaparsanız (yukarıdaki takip gibi) IP ile birlikte
aynı zamanda SESSON için “setsid” ve USER için “setuid” değişkenlerinide
kullanabilirsiniz.

• log

Kural doğrulandığında bunu apachenin error.log dosyasına yaz demektir.

SecAction initcol:ip=%{REMOTE_ADDR},log

• msg

Hata mesajlarında çıkacak bir mesaj yazısı. Mesajın içeriği apache error log ve auditlog
dosyalarında gözükecektir. (Hatayı oluşturan kişinin ekranına değil..)

SecRule REMOTE_ADDR “^192\.168\.2\.100$” “auditlog,deny,msg:’Zararlı kullanıcı’”

• multiMatch

Eğer ModSecurity multiMatch kullanıldığı zaman verilen kuralı dönüşümlerden hem önce
hemde sonra kontrol eder. Normalde dönüşüm fonksiyonları uygulandıktan sonra
değişkenler değerlendirmeye alınır. Fakat multiMatch ile değişken hem dönüşüm
fonksiyonları uygulamadan önce hem de uygulandıktan sonra değerlendirmeye alınır.


SecDefaultAction log,deny,phase:1,t:lowercase,t:removeNulls,t:lowercase SecRule ARGS
"attack" multiMatch

• noauditlog

Kural doğrulandığı anda auditlog`a yazma demektir.Dikkat edilmesi gereken ise eğer
yapılandırma anında “SecAuditEngine On” şeklinde kullandıysanız yapılan işlemler
auditlog`a yazılacaktır. Auditlog`a yazılmasını engellemenin en kesin yolu ise.
“ctl:auditEngine=Off” şeklindedir. Yani yapılandırma parametresini bu kural için Off say.

SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "^m" ctl:auditEngine=Off,deny

• nolog

Kural doğrulandığındaki hataları apache error log dosyasına yazma demektir.

SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "^m" nolog,deny

• pass

Kural doğrulandığında işlemi devam ettir ve bir sonraki kurala bak demektir.

SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "^m" nolog,pass

• pause

Kural doğrulandığında yürürlükteki proses işlemi belirtilen milisaniye kadar bekletilir.
Genellikle Brute Force ataklarını engellemek için kullanılır. Yani gelen isteği belli bir süre
bekletip sonra işleme sokmak ard arda taleplerin sayısının uygulama zamanını arttıracaktır.
Eğer bu süre uzun olursa browseriniz uyguladığı işlemi sonlandırabilir.

SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "^m" pause:5000,pass

• phase

Kuralın ve ya kural zincirinin uygulanacağı safhayı belirtmeye yarar. Eğer bir kuralda
“phase:2” gibi bir ibare varsa bu kuralın sadece 2. fazda kontrol edileceği anlamına gelir.

SecDefaultAction log,deny,phase:1,t:lowercase,t:removeNulls,t:lowercase
SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "Test" log,deny,status:403

• proxy

Proxy arkasında bulunan bir webserverin isteklerini durdurur. Bu Etkinin kullanılabilmesi
için “mod proxy” yüklü olması gerekir. Aşşağıdaki örnek eğer site.com proxy adresini
kullanan bir istek gelirse eşleştirmeye bakar.

“Intercepts transaction by forwarding request to another web server using the proxy backend.”

SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "^m" log,proxy:http://www.site.com/


• redirect

Kural doğrulandığında belirtilen url adresine yönlendirilir.

SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "^m" nolog,redirect:http://site.com/hata.htm

• rev

Kural revizyonunu belirtmek için kullanılır. Varsayılan olarak “1” kabul edilir. Kuralın her
değişikliğinde bu değer bir attırılmalıdır.

SecRule REQUEST_METHOD "^PUT$" "id:340002,rev:1,severity:2

• sanitiseArg

* (asteriks) leri çevirmeye yarar. Özellikle audirlog içinde görebilirsiniz.

SecAction nolog,phase:2,sanitiseArg:password

• sanitiseMatched

stek argümanı, istek başlığı yada cevap başlığındaki asterix li verileri kontrol etmeye
yarar.

SecRule ARGS_NAMES password nolog,pass,sanitiseMatched

• sanitiseRequestHeader

Sanitieses`i bir istek başlığı ismi olarak kullanmak.

SecAction log,phase:1,sanitiesRequestHeader:Authorization

• sanitiseResponseHeader

cevap ismi olarak kullanmak.

SecAction log,phase:3,sanitiseResponseHeader:Set-Cookie

• severity

Kural için belli ağırlık katsayıları vardır. Bu ağırlık katsayılarını atamaya yarar.

SecRule REQUEST_METHOD "^PUT$" "id:340002,rev:1,severity:2

Alabileceği atama değerleri

0 = EMERGENCY
1 = ALERT
2 = CRITICAL
3 = ERROR
4 = WARNING
5 = NOTICE


6 = INFO
7 = DEBUG

• setuid

USER collection`ı kullanmamızı sağlar

SecAction setuid:%{REMOTE_USER},nolog

• setsid

SESSION collection`ı kullanmamızı sağlar.

SecRule REQUEST_COOKIES:PHPSESSID !^$ chain,nolog,pass
SecAction setsid:%{REQUEST_COOKIES.PHPSESSID}

Bu aksiyonun ilk çağırıldığında session dizisi boş olarak yaratılır. (ön tanımlı değişkenler
göze alınmadan düşünülmüştür). Daha sonraki çağrılarda dizinin elemanları bellekten
getirelecektir ( Bu durum için session objeleri) . lklendirme işlemi sonrası gelen kurallarda
SESSIONID parametresi kullanılabilir olacaktır. Bu aksiyon her uygulamanın kendi
sessionlarını kullandığını algılamaktadır. Bu şu anda çalışan uygulama idsini kullanarak
session namespacesini yaratacaktır.

• setenv

Çevresel değişkenleri oluşturmak, silmek, veya güncellemeye yarar.

Yeni bir değişken oluşturma setnv:isim=deger
Değeri silme
setenv:!isim

• setvar

Belirtilen kural gurubunda bir değişkeni oluşturmaya, silmeye ve ya değiştirmeye yarar.

Oluşturmak
Silmek
Değiştirmek

• skip

Bir ve ya daha fazla kuralı göz ardı etmenizi sağlar.

SecRule REQUEST_URI "^/$" "chain,skip:2"
SecRule REMOTE_ADDR "^127\.0\.0\.1$" "chain"
SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "^Apache \(internal dummy connection\)$"
"t:none"
SecRule &REQUEST_HEADERS:Host "@eq 0"
"deny,log,status:400,id:960008,severity:4,msg:'Request Missing a Host Header'"
SecRule &REQUEST_HEADERS:Accept "@eq 0"
"log,deny,log,status:400,id:960015,msg:'Request Missing an Accept Header'"

setvar:tx.skor=10
setvar:!tx.skor
setvar:tx.skor=+5

• status

Cevap sırasında oluşturulan durum kodlarını kontrol etmenize yarar. Satatus etkisi
apachenin herhangi bir dizin ve ya locatation alanında kullanabilirsiniz. Ayrıca farklı hata
sayfalarını görüntülemek isterseniz Modsecurity bunları kabul edip işeleyecektir.

SecDefaultAction log,deny,status:403,phase1

deny anında 403 durum koduna yönelmesini istiyorsanız.

• t

Bu aslında tam bir etki değil. Fakat dönüşüm fonksiyonlarını taşır. Bunların istekler ve
cevaplar üzerinde yapacakları etkileri gösterir. Eğer yazıyı baştan aşşağı takip ettiyseniz bir
çok yerde “t:lowercase” gibi ibarelet görmüşsünüzdür.

SecDefaultAction log,deny,phase:1,t:lowercase,t:removeNulls
SecRule REQUEST_COOKIES:SESSIONID "47414e81cbbef3cf8366e84eeacba091"
log,deny,status:403,t:md5

Birinci satırda DefaultAction olarak log,deny ve ilk fazda yani başlıkların okunduğu
kısımda veriler üzerinde küçük harfe dönüştürme ardından NULL bitlerini silme işlemi
yapılır. kinci satırdada az önce t`ye bağlı yapılan dönüşümler (lowercase,removeNulls)
Sonucu gelen veriye birde md5 uygulanıp COOKIE`deki session degeri ile eşitliğine
bakılır.

• xmlns

Xpath ifadesi ile birlikte kullanılır ve bu ifadeyi isimalanına (namespace) e kaydeder.

SecRule REQUEST_HEADERS:Content-Type "text/xml"
phase:1,pass,ctl:requestBodyProcessor=XML,ctl:requestBodyAccess=On,xmlns:xsd="http:
//www.w3.org/2001/XMLSchema"
SecRule XML:/soap:Envelope/soap:Body/q1:getInput/id() "123" phase:2,deny

Operatörler

Operatörler kurallar içinde kullanılırlar. Zaten yukarıda yapılan örnekler içindede bunlar
rastladınız. Şimdi bunları tek tek ele alacağım.

• eq

Nümerik olarak eşitmi diye kontrol eder?

SecRule &REQUEST_HEADERS_NAMES "@eq 15"

• ge

Büyük eşit mi?

SecRule &REQUEST_HEADERS_NAMES "@ge 15"

• gt

Büyük mü?

SecRule &REQUEST_HEADERS_NAMES "@gt 15"

• incpectFile

Operatörün her dosya açma isteğine karşılık verilmiş olan bir dış scripti çalıştırır.

SecRule FILES_TMPNAMES "@inspectFile /opt/apache/bin/inspect_script.pl"

• le

Küçük eşitmi?

SecRule &REQUEST_HEADERS_NAMES "@le 15"

• lt

Küçükmü?

SecRule &REQUEST_HEADERS_NAMES "@lt 15"

• rbl

Parametre olarak IPv4 yada hostname kullanabilirsiniz. RBL kontrolü yapar.

SecRule REMOTE_ADDR “@rbl blog.mutasyon.net”

• rx

Düzenli ifadeler operatördür. Ön tanımlı operatördür. Eğer “@” tanımlı değilse “rx” kabul
edilir.

SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent “@rx fire”

• validateByteRange

Belirttiğiniz byte aralıklarına düşen değerlerde kontrol etmenize yarar. Bu yığıt taşması
(stack overflows) saldırılarını önlemekte faydalı olabilir (çünkü bu saldırılar genelde
rasgele ikili -binary- içerik içerirler). Varsayılı aralık değerleri 0 ve 255’tir. Yani bütün
bayt değerleri kabul edilir. Bu operatör multipart/form-data (dosya yükleme)
kullanıldığında bir POST verisindeki kodlamayı kontrol etmez.

SecRule ARG:text "@validateByteRange 10, 13, 32-126"

• validateDTD

stek içeriğini XML gibi işlenmesini sağlatan operatördür.

SecDefaultAction log,deny,status:403,phase:2
SecRule REQUEST_HEADERS:Content-Type ^text/xml$ phase:1,t:lowercase,nolog,
pass,ctl:requestBodyProcessor=XML
SecRule REQBODY_PROCESSOR "!^XML$" nolog,pass,skip:1
SecRule XML "@validateDTD /path/to/apache2/conf/xml.dtd"

• validateSchema

stek içeriğini XML gibi işlenmesini sağlatan operatördür.

SecDefaultAction log,deny,status:403,phase:2
SecRule REQUEST_HEADERS:Content-Type ^text/xml$ phase:1,t:lowercase,nolog,
pass,ctl:requestBodyProcessor=XML
SecRule REQBODY_PROCESSOR "!^XML$" nolog,pass,skip:1
SecRule XML "@validateSchema /path/to/apache2/conf/xml.xsd"

• validateUrlEncoding

Kullanılan değişkenin Url kodlamasına uygun olup olmadığına bakar.

SecRule ARGS "@validateUrlEncoding"

• validateUtf8Encoding

Buda UTF-8 ile kodlanmış stringlerin doğruluğuna bakar. Bu operatör multipart/form-data
(dosya yükleme) kullanıldığında bir POST verisindeki kodlamayı kontrol etmez. Gerekmez
çünkü bu kodlamada URL kodlama kullanılmaz.

SecRule ARGS "@validateUtf8Encoding"

UTF-8 bir çok web sunucusunda kullanılmaktadır. Üç tip hatayı kontrol eder:

Yetersiz bayt. UTF-8 iki, üç, dört, beş ve altı baytlık kodlamaları destekler. ModSecurity
bir ve ya daha fazla baytın eksik olduğu durumları bulur.Geçersiz kodlama. Bir çok karakterin ilk iki bitlerinin 0x80 olması gerekmektedir.
Saldırganlar bunu kullanarak evrensel kod çözücülerini alt etmek için kullanabilirler.Çok uzun karakterler. ASCII karakterleri evrensel kod uzayına direk olarak eşlenirler ve bu
nedenle sadece 1 bayt ile gösterilirler. Ama, bir çok ASCII karakterleri iki, üç, dört, beş ve
altı karakterler şeklinde de kodlanabilir ve böylece kod çözücüleri bu karakterlerin farklı
karakterler olduğuna inandırabilirler (ve böylece güvenlik kontrollerini geçebilirler).

Mod Security Kullanım Kılavuzu


Mod Security

Not: Bu döküman “Mod Security Reference Manual” dökümanından yararlanılarak yazılmıştır.
Zaman zaman içinde kendi yorumlarım ve örneklerim bulunmaktadır.

Giriş

Mod Security Nedir?

Mod Security, Web uygulamaları için geliştirilmiş açık kaynak kodlu güvenlik duvarıdır
“Web Application Firewall (WAF)". Mod Security web sunucusuna gömülü şekilde çalışır.
Kullandığınız ve ya yazdığınız web uygulamaları için saldırı tespit ve engelleme görevini üstlenir.

Neden Kullanırız? Yararları Nelerdir?

1. Mod Seucirty HTTP trafiğini son derece detaylı dinler (Bunu ileride auditlog kavramında
göreceğiz). Apachenin loglarını göz önünde tutarsak istek içeriği ve cevap içeriği gibi
ibarelerin loglanmadığını görürüz. Oysa Mod Security HTTP trafiği üzerinde her türlü
veriyi kayıt altına alma yeteneğine sahiptir. Hatta bu logları gruplamanıza ve ya daha
okunur şekilde yazdırmanıza yardımcı olur. Bir çok log analiz standartını desteklemektir.
Özellikle kendi içinde guarding log sitilinide bulundurmaktadır.

2. Mod Security`nin bir avantajıda gerçek zamanlı veri analizi yapmasıdır. Bu ne demektir?
Kullanıcıların uygulamalarınız üzerinde ve ya web sunucunuza bağlandığı andan itibaren
gelen giden veriler üzerinde istediğiniz kontrolleri yapmanız demektir.
3. Saldırı tespit ve önleme için anında müdahaleler yapmanıza yarayan kurallar yazabilirsiniz.
Mod Security web uygulamalarınıza erişmek isteyen saldırılara karşı anında tepki verir.
Bunu çoğunlukla üç yolla yapar.
a. Negatif Güvenlik Modeli (Negative Security Model): Anormal istekleri, sıra dışı
hareketleri ve genel web uygulama ataklarını izler. Kısacası bir çok detaya bakıp (ip
adress, oturum, kullanıcı hesabı) bunların sonucuna göre kuralların işlenmesi
sağlanır.

b. Pozitif Güvenlik Modeli (Positive Security Model): Bu modeli uyguladığınızda,
sadece geçerli tanımladığınız istekler kabul edilir ve bunun dışındakiler tümüyle
reddedilir. Bu yaklaşım ağır ve nadiren güncellenen uygulamalarla çok iyi çalışır.

c. Bilinen Zayıflıklar ve Açıklar (Known weaknesses and Vulnerabilities): Mod
Security`nin kural dili sayesinde, dışarıdan gelen saldırılara karşı sunucunuza
kurallar yardımı ile birlikte yamalar yapmanızı sağlar. Bu yamalar sunucunun kendi
açıklarından ziyade üçüncü parti yazılımlardan kaynaklanan açıklardır. Bu
yazılımlardan kaynaklanan açıklar yazılım sahibi tarafından güncellenene kadar
Mod Security ile yamalar oluşturabilirsiniz. Yani dışarıdan gelen zararlı istekleri
azaltmaya yarar. Web uygulamalarının açıklarını düzeltmek bir çok kurumda
haftaları buluyor. Mod Security sayesinde uygulamanın kaynak koduna
dokunmadan (çoğu zaman erişmeksizin) dışarıdan kurallar ekleyerek güvenlik
yamalarınızı oluşturabilirsiniz.

4. Mod Security kural moturu (SecRuleEngin) çok esnek kurallar yazmamızı sağlar. Bu
motor aynı zamanda Mod Security`nin asıl amacını taşır. Aynı zamanda HTTP işlem
dataları üzerinde bize özel bir programlama dili sunar. –ki bu dil normal firewall
kullanıcıları ve ya web uygulaması gelştirenler için çokta yabancı değildir (Özellikle
regular expression – düzenli ifadeler, PCRE kütüphanesi kullanılır). Bir diğer hususta
zincir kurallar oluşturabilmenizdir. Bsunu bir nevi if kurallarına benzeterek yapılan kural
takımıda diyebiliriz. Buda sizin daha kompleks kurallar yazmanız anlamına gelir.

5. Yukarıda da söylediğimiz gibi Mod Security gömülü bir firewall uygulamasıdır. Bunun
anlamıda kurulu olan web sunucunuza istediğiniz zaman ilave edebilir ve devre dışı
bırakabilirsiniz. Mod Security`nin bu kullanım şekli ile daha önce var olan networkünüzde
herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek kalmaz. Ayrıca kural dosyalarının Web
sunucunuzla bir bağı olmadığından taşınabilirliği gayet kolaydır. Ayrıca SSL tarfiğinide
analiz etme yeteneğine sahiptir. Bunu SSL üstünden geçen veriler çözüldükten hemen
sonra hayata geçirir. Bir çok işletim sistemiyle birlikte gayet uyumlu çalışır. Genel
kullanıcıları FreeBSD, Linux, Windows, Solaris, OpenBSD, NetBSD, AIX, Mac OS X ve
HP-UX.

6. Mod Security apachenin Mod proxy uygulaması ile birliktede çalışabilir.
Lisans

ModSecurity iki lisans altında kullanılabilir. Kullanıcılar, Açık Kaynak Kodlu / Bedava Yazılım
ürünü olarak GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) gerekleri altında
yazılımı kullanmayı tercih edebilirler. Alternatif olarak: bireysel ve ya site-boyu üretim için son
kullanıcı lisansları, uygulamalar, web sunucuları ve ya güvenlik araçları ile kapalı kaynak dağıtımı
için OEM ticari lisansları kullanılabilir. Ticari lisanslar ile alakalı daha fazla bilgi için lütfen
Breach Security (http://www.breach.com/) ile bağlantıya geçin.

Şimdi Mod Security konfigurasyon direktiflerine giriş yapalım. Bu belirtilen direktifler Apachenin
bir çok direktif alanında geçerlidir. Bundan kastımız nedir? Örneğin Virtual hostlar, Locatation,
LocatationMatch, Directory gibi kavramların içinde Mod Security direktiflerini kullanabiliriz.
Aynı zamanda kurallarınızı ve ya direktiflerinizi farklı dosyalarda tutup bunları gerekli yerlerde
“Include” yardımı ile çağırıp kullanabilirsiniz.

Fazla sözü uzatmadan direktiflerimizi görelim...

Konfigurasyon Direktifleri

SecAction

SecAction etkisi herhangi bir kurala gereksinim duymaksızın etkilerin (actions) çalıştırılmasına
yarar.

SecAction etki1,etki2,etki3,...

Şeklinde yazılır. Genelde bir kural zincirinin içinde kullanılır. O kuralda kurala bağlı olmayan bazı
etkilerin çalıştırılması gerekebilir, Örneğin setsid, setuid, initcol gibi...

SecAction nolog,deny,status:403

SecArgumentSperator

URL kısmından gelen ayıraç (sperator) karakteridir. Ön tanımlı olarak “&“ kullanılır. Fakat bazı
uygulamalarda“;“ de kullanılır. Örneğin index.php?deneme=w&isim=ahmet&id=2

SecArgumentSperator &

SecAuditEngine

Denetleme ve ya kontrol mekanizması anlamına gelir ve üç parametre alır.

On – Default log işlemlerini tut.
Off – Default log işlemlerini tutma.
RelevantOnly – Uyarılar, hatalar ve dikkate alınacak bilgileri kayıt altına alma seçeneğidir.

SecAuditEngine RelevantOnly

SecAuditLog

Denetleme mekanizmasının log dosyasının tutulduğu yolu gösterir.

Not: Sunucu root olarak çalıştığında bu dosya açık kalır. Diğer kullanıcılara bu dosyaya yazma
izni vermeyiniz.

SecAuditLog /var/log/modsec_audit.log

SecAuditLogParts

Denetleme mekanizmamızı üstleneceği rollere göre bazı parametreler veririz. Şimdi bunları
inceleyelim.--a588181d-A--
[05/Jan/2007:15:27:58 +0200] DF95fn8AAAEAAFvGCkcAAAAD 192.168.2.3 26969
192.168.2.2 80

Burada 192.168.2.3 ip sine sahip bilgisayar 26969 portunu kullanarak 192.168.2.2 ip sine
sahip sunucunun 80 portuna ulaştığını görüyoruz.www.denemesitesi.com/test

Şeklinde bir yere girmek istedik. Buna göre çıktılara bakalım. Lütfen
SecAuditLogRelevantStatus de not found yani 404 hatalarını tuttuğunuza dikkat ediniz.
Yoksa bu bu örnek için aynı çıktıyı alamayabilirsiniz.

--0af68c7a-B--
GET /test HTTP/1.1

A – Denetleme log başlığı (zorunlu)

B – stek başlığı.Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-shockwave-
flash, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */*
Accept-Language: en-us
UA-CPU: x86
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
Host: www.denemesitesi.com
Connection: Keep-Alive

Gördüğünüz gibi GET içinde istediğimiz dosyayı gönderdi.--0af68c7a-F--
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Length: 202
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1--50e7de65-H--
Apache-Error: [file "core.c"] [line 3737] [level 3] Invalid method in request def
Apache-Handler: httpd/unix-directory
Stopwatch: 1167984392113505 3876 (444 458 -)
Producer: ModSecurity v2.0.4 (Apache 2.x)
Server: Apache/2.2.3 (FreeBSD) DAV/2 PHP/5.2.0 with Suhosin-Patch
C – steğin içerik kısmı (body)

E – Cevap içeriğinin tümünü verir (curl çıktısı)

F – Cevap başlığını görüntüler

H – Denetim loglarımızda bazı şeyleri görmemize yarar. Nedir bunlar?

I
Z – Son parametremizde log başlığını sonlandırıracağımız anlamına gelir (zorunlu) .

SecAuditLogParts ABIFHZ

SecAuditLogRelevantStatus

Sunucunun verdiği yanıtlara göre log tutmak için parametreler verebilirsiniz. Ne demek istedik?
Örneğin sayfayı görüntülemek istediniz ve karşınıza “404 not found” çıktı. şte bu tur responseler


için kullanırız. Tabi SecAuditLogRelevantStatus ün aldığı parametreler düzenli ifadelerdir.
Örneğin Sadece 404 ler tutulsun dersek ^404$ şeklinde parametrelendirmeliyiz.
Aşşağıdakide hem 4 hem 5 ile başlayanlar demek...

SecAuditLogRelevantStatus ^[45]

SecAuditLogStorageDir

SecAuditLogType Concurrent seçeneği ile kullandığımızda logların tutulacağı klasörü burada
belirtiyoruz. Dikkat edilmesi gereken ise bu klasörün apache kullanıcılarına yazma hakkı olması
gerekir. Çünkü çalışma anında yeni dosyalar üretilecektir.

SecAuditLogStorageDir /usr/local/www/apache22/modseclog

SecAuditLogType

ki seçeneği vardır.
1. Serial : Eğer SecAuditLogType yi Serial modda kullanırsanz yukarıda tanımladığımız
SecAuditLog /var/log/modsec_audit.log dosyasına bütün denetlenen logları yazar. Yani
kullanıcıya ve ya zamana göre ayırt etmeyip bunları tek log dosyasında tutar.

2. Concurrent : Kontrol mekanizmamızın logları bu sefer dosya olarak kaydolur.
SecAuditLogStorageDir /usr/local/www/apache22/modseclog buna bakacak olursak. Bu
bizim Concurrent modda loglarımızın tutulacağı yerdir. Loglar şu şekilde tutuluyor.

1. Öncelikle bir gün klasoru “20070105”
2. Sonra hareketlerin oluşumuna göre gün-saatdakika dosyası “20070105-1140”
3. Daha sonrada “20070105-114154-4@Ukhn8AAAEAAGw3CXgAAAAC” O
dakikada olan isteklerin dosyaları..

Aynı zamanda SecAuditLog da tanımlamış olduğumuz log dosyasınada bu yukarıda saydıklarımızı
yazar.

Örnek olarak;
www.mutasyon.net 85.105.184.100 - - [05/Jan/2007:11:41:54 +0200] "GET /index.peeccc
HTTP/1.1" 404 210 "-" "-" 4@Ukhn8AAAEAAGw3CXgAAAAC "-" /20070105/20070105-
1141/20070105-114154-4@Ukhn8AAAEAAGw3CXgAAAAC 0 951
md5:ef9327affbbc74afcb21e84215c55cc1

SecAuditLogType Serial

SecChrootDir

Apache`yi jail olarak çalıştırmaya yarar.

Eğer chroot dizininiz yoksa.

sijiero# mkdir /chroot/apache
sijiero# cd /chroot/apache
sijiero# mkdir log && mkdir run
sijiero# cd /log
sijiero# touch httpd-error.log

yaptıktan sonra...

mod security configurasyon dosyasına. “SecChrootDir /chroot/apache” satırını ekleyiniz.

sijiero# apachetl stop && apachetl start

[notice] ModSecurity for Apache 2.0.4 configured - Apache/2.2.3 (FreeBSD) DAV
[notice] ModSecurity: chroot successful, path=/chroot/apache

satırlarını alıyorsanız tamamdır..

SecCookieFormat

Yapılandırmada kullanılacak cookie formatını belirleriz. ki seçenek vardır.

0 – Default olarak kullanılır ve bir çok uygulama bu formatta cookie kullanılır.
1 - Başka çeşit bir cookie formatı
SecCookieFormat 0

SecDataDir

IP adress datası, session datası gibi dataları saklayan path dir. Apache kullanıcısının okuma hakkı
olması gerekiyor. (initcol, setsid kullanıken SecDataDir kullanılacaktır).

SecDataDir /var/storedfile

SecDebugLog

Debug loglarının tutulacağı path i gösterir.

SecDebugLog /var/log/modsec_debug.log

SecDebugLogLevel

Burada ise tutulacak logların seviyelerini belirliyoruz. Seçenekleri alt alta sıralayalım.

0 – Hiç birşey kayıt altına alma.
1 – Request (istek) hatalarını. Yani tanıdığımız errorleri tutmaya yarar.
2 – Uyarıları tutar.
3 – Dikkat edilmesi gereken notları.
4 – O an yapılan işlemler hakkında bilgi verir.
5 – Yukarıdakiler gibi fakat her işlemin içeriğinide tutar.
9 – Bütün debug işlemlerinin hepsini loglar.

Not: 1-3 arasındakileri apache error.log dosyasında tutulmaktadır. Eğer debug işlemi
yapacaksanız. Yani hata ayıklama ve yakalama gibi bir işleme ihtiyaç duyarsanız 5 nolu seçeneği
kullanınız. 4-5-9 log dosyasında aşırı kayıt bulundurmanıza sebep olabilir. Bundan dolayı debug
işleminiz bikttikten sonra 0 şeklinde yani hiç log tutmasın gibi ayarlayabilirsiniz. Zaten gerekli
(1-3) loglarınız apache error log dosyasında tutuluyor.

SecDebugLogLevel 0

SecDefaultAction

Bir kural kullanılırken kendi ön tanımlı etkilerimizi belirlemenize yarar... Örneğin siz bir kural
yazdınız

SecRule &REUQEST_HEADERS_NAMES “@le 15”

Bu kuralın yapacağı etkiler şunlardır. Reddeder, auditlog tutar, 403 Forbidden hatası verir v.s v.s
şte bu default etkileri tanımlamak için SecDefaultAction kullanırız.. Ön tanımlı olarak

log, auditlog, deny, status:403, phase:2, t:lowercase, t:replaceNulls, t:compressWhitespace

Bu etkileri (action) içermektedir. Bunu değiştirmek isterseniz

SecDefaultAction action1,action2,action3....

SecDefaultAction log,deny, status:403, phase:2, t:lowercase, t:replaceNulls, t:compressWhitespace

SecGuardianLog

Bu da log dosyalarınızı dansguardian log formatında tutmanızı sağlar. Fakat burda level olarak
birşey belirleyemiyorsunuz. Apache error.log da tutulan logları sadece guardian log formatında
size sunuyor.

SecGuardianLog /var/log/modsec_guardian.log

SecRequestBodyAccess

Modsecurity tarafından ön tanımlı olarak gelen istek gövdelerinin işleneceğini gösterir.

Parametreleri:
• On – stek gövdelerine erişim ver
• Off – stek gövdelerine erişim verme.

SecRequestBodyAccess On

SecRequestBodyLimit

Modsecurity`in arabelleğe almasını istediğimiz maksimum istek gövde büyüklüğünü gösterir. Eğer
istekler vereceğimiz değeri aşar ise modsecurity tarafından red edilir ve apache “413 istek boyutu
çok fazla“ şeklinde hata mesajı verir.

SecRequestBodyLimit 131072

Not: 131072 byte 128 kb ye karşılık gelir.

Biraz açalım. Örneğin sayfalarınızda inputboxlar ve ya buna benzer kullanıcının veri girdiği
kısımlar var. Bu tür kısımlardan gelecek verinin boyutunu kontrol altına almış oluyoruz.

Örnek bir httpd-error.log çıktısı.

[Wed Jan 10 20:43:03 2007] [error] [client 192.168.2.3] ModSecurity: Request body is larger than
the configured limit (13). [hostname "192.168.2.2"] [uri "/blog/comment.php?id=56"] [unique_id
"CGXqLH8AAAEAAJtfA4cAAAAA"]

Kullanıcının ekranınada aşşağıdaki şekilde bir yazı çıkar.

Request Entity Too Large
The requested resource
/blog/comment.php


does not allow request data with POST requests, or the amount of data provided in the request
exceeds the capacity limit.

SecRequestBodyInMemoryLimit

Bellekte saklanacak istek gövdesinin maksimum kaç boyutta olması gerektiğini belirlemeye yarar.

SecRequestBodyInMemoryLimit 131072

SecResponseBodyLimit

Cevap mesajının limitini belirtir. Eğer belirtilen boyutu aşan bir cevap olursa “500 interval server
error” hatası verir. 1 GB maksimum desteği vardır. Default olarak 512 KB kullanılır.

SecResponseBodyLimit 524288

SecResponseBodyMimeType

Burada ise cevap mesajlarının mime tipleri kontrol altına alınır. Dikkat etmenizi istediğim bir
husus olarak önce istek (request) daha sonra çıktı (response) işlemleri çalışır. Mime tipleri şu
yönden önemlidir. Sunucunuz mod_security çalıştığında yavaşlayabilir. Bunun sebebi ise cevap
verilerinin tümü üzerinde kontrol yaptığınızdandır. Bunun için size lazım olan mime tiplerini
filtrelemeniz gerekiyor. Kullanım şekli “SecResponseBodyMimeType mime/type“ dir.

SecResponseBodyMimeType (null) text/plain text/html

SecResponseBodyMimeTypesClear

Cevapdaki mime tiplerini temizlemeye yarar.

SecResponseBodyMimeTypesClear

SecResponseBodyAccess

Default olarak bu değişken kapalı gelir. cevapları tamponlamaya, analiz etmeye ve ya bunları
yapmamaya yarar. k seçeneği vardır.

On – Cevaplara erişim sağlamanızı sağlar. Dikkat etmeniz gereken ise Mime tiplerine izin
verdiğiniz cevaplar üzerinden erişim sağlayacağınızdır. Yani SecResponseBodyMimeType
kısmında tanımlamadığınız mimeye erişim sağlayamazssınız.
Off – Cevaplara erişim sağlayamazssınız.

SecRule

Mod Security`nin en önemli kısmına gelmiş bulunuyoruz. SecRule özelliği ile gelen giden veriler
üzerinde denetleme mekanizmaları oluşturabiliyoruz. Bir nevi firewall a kural eklemek gibi
düşünülebilinir. Genel olarak kullanılan formu:

SecRule DEĞ ŞKENLER OPERATOR [ETK LER]

Değişkenler: Bu kısımda SecRule nin kontrol mekanizması için hangi değişkenleri kontrol
edeceğini belirtiyoruz. Örneğin, REQUEST_URI (/index.php?id=3) kısmına denir..

Şimdi kural yazmaya başlayalım...

SecRule REQUEST_URI “deneme”

Içinde deneme geçen url kısmını kabul etmeyecektir.

SecRule REQUEST_URI|QUERY_STRING “deneme”

Bu şekilde değişkenleri yan yana yazarakda ortak bir kontrol yapabiliriz.

Operatörler: Örneğin bir kural yazdık REQUEST_URI için ve diyoruz ki “login.php” ile
bağlananları bizden uzak tut... SecRule REQUEST_URI “login\.php” deny,status:500
Yazdığımız kuralde “login.\php” kısmı izim operatörümüzdür. Bu kısımda düzenli ifadeleri
kullanıp daha esnek kurallar yazabilirsiniz.

Örneğin,
SecRule REQUEST_HEADER “@rx firefox”

Şeklinde bir kural yazdık. Bu kuralda “rx“ düzenli ifade operatörüdür. Burda diyoruz ki..

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; tr; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204
Firefox/2.0.0.1

Auditlog çıktısından görebilirsiniz.. Bu satırdak eğer firefox kelimesi varsa kural doğrulanır..
Görüldüğü gibi önce operatör sonra operatörün arayacağı veya karşılaştıracağı parametreler. Daha
fazla ulandırmadan geçiyorum.

Etkiler (actions): Bu ise kuralımız doğrulandığı anda ModSecurity`nin ne yapması gerektiğini
söylüyoruz.. Yukarıdaki örnekte kullanıcının isteğini reddedit 500 nolu http hatasını ekrana verir.


SecRuleInheritance

Yazılım dillerindende bildiğimiz gibi kuralların miras bırakılması anlamına gelir. Yazılan
kuralların bir alt dizinde geçerli olup olmayacağına karar veririz. Örneğin Apachenin genelinde
kurallarımız işlitor fakat biz bir VirtualHost içinde Mod Security kurallarının işlenmemesini
istiyoruz. Bunun için Virtual Host içinde bir üst kısım olan Apache genel yapısındaki kuralların
kalıtımını engellememiz gerekir. Ve ya aynı şekilde bir üst kısımdan miras kalacak kuralları
kullanmayıp kendi kurallarımızı yazacaksak. Yine kalıtımı kapatıp sonra tekrar bu virtual host için
kurallarımızı tanımlamalıyız. SecRuleInheritance iki parametre alır.

On – Bir üst dizinden kuralların kalıtımına izin ver
Off – Kalıtıma izin verme
Apache dizini içinde bir kaç kural yazalım.

SecRuleEngine On
SecDefaultAction log,pass,phase:2
...
...


ServerName site1.com
ServerAlias www.site.com
SecRuleInheritance Off
SecDefaultAction log,deny,phase1,redirect:http://www.site2.comServerName site2.com
ServerAlias www.site2.com
SecRuleInheritance On
SecRule ARGS “attack”


SecRuleEngine

Modsecurity Kural motorudur. Üç parametreye sahiptir.

1. On – Kuralları işler
2. Off – Kuralları işlemez
3. DetectionOnly – Kuralları işler fakat engelleme işlemlerini yapmaz.

Not: Off veya DetectionOnly olduğu zamanlarda sadece bir kural için “ctl:ruleEngine=on” ile
açabilirsiniz. Detay için “ctl” bakınız...


SecRuleRemoveById

Kurallarınıza verdiğiniz id veya id aralıklarını kaldırmanıza yarar.

SecRuleRemoveByID 5 8 “100-150”

Yukarıda 5,8 ve 100 ile 150 arasındaki kural id`lerini kaldırmış olduk. Dikkat edilecek husus eğer
id bir aralık değil ise aralarında boşluk eğer aralık ise çift tırnak ve arasında tire işaretiyle
yazmanız. Lütfen etkiler (actions) kısmında “id” etkisine bakınız..

SecRuleRemoveByMsg

Bunlada daha önce yazılmış kuralları devre dışı bırakabiliriz. Kullanım şekli.

SecRuleRemoveByMsg REGEXP

SecServerSignature

Sunucunuzu maskelemenize yarar. Bunun için bir kaç örnek vereyim...

SecServerSignature “Netscape-Enterprise/6.0”
SecServerSignature “Microsoft-IIS/5.0”

SecServerSignature “SuperSunucu/1.0"

Bunun gibi bir maskeleme koyduğumuzda...

dev# telnet 192.168.2.2 80
Trying 192.168.2.2...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
HEAD / HTTP/1.0

HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 16 Jan 2007 21:11:51 GMT
Server: SuperSunucu/1.0
X-Powered-By: PHP/5.2.0
Connection: close
Content-Type: text/html

Connection closed by foreign host.

Şeklinde Head bilgisi alırız...


SecTempDir

Tempory dosyalarının tutulacağı dizini belirtiyor. Vereceğiniz path için apache kullanıcısnın
yazma hakkı olması gerekir.

SecTmpDir /tmp

SecUploadDir

ModSecurity multipart/form-data kodlaması yani POST ile dosya gönderme ve ya PUT isteklerine
cevap verebilir. SecUploadDir ise bu dosyaları saklayacağımız yeri belirtir. Dosyalar burada geçici
olarak tutulur. Bu direktifi SecUploadKeepFiles ile kullanırız (aşşağıda).
SecUploadDir /tmp/upload

SecUploadKeepFiles

SecUploadDir ile tanımlanan path`e yüklenen dosyaları tutup tutmayacağımızı kararlaştırırız. Üç
tane parametresi vardır.

1. On – Dosyaları tutar.
2. Off – Dosyaları tutmaz.
3. RelevantOnly – Sadece ilgili olarak tanımlanmış isteklere ait dosyalar tutulur.

SecUploadKeepFiles On

SecWebAppId

Bir sunucuda farklı uygulamalar (virtualhostlar olabilir) kullandığınızı varsayarsak. Birde sesson
bilgilerinin /tmp dizinine yazıldığını düşünelim. Aynı anda farklı uygulamaların aynı session_id yi
ve ya user_id yi üretmemesi için bu şekilde uygulamaları bir birinden ayıracak bir başlık
eklenmiştir. Örneğin elimde iki tane virtualhost var ve ben bu iki virtualhost arasında bir session
çakışmasını engellemek istiyorum


ServerName app1.com
ServerAlias www.app1.com
SecWebAppId "Uygulama1"
SecRule REQUEST_COOKIES:PHPSESSID !^$ chain,nolog,pass
SecAction setsid:%{REQUEST_COOKIES.PHPSESSID}


18


ServerName app2.com
ServerAlias www.app2.com
SecWebAppId "Uygulama2"
SecRule REQUEST_COOKIES:PHPSESSID !^$ chain,nolog,pass
SecAction setsid:%{REQUEST_COOKIES.PHPSESSID}

Bu sayede Uygumala1_Session gibi session dosyalarınızı tutarsınız. Bu oturum idlerinin tekilliğini
arttırmak için yapılmıştır. WebApp-Info: "Uygulama1" a3510bf7d964fe1be007f27815befe18" "-"
(auditlogda H başlığı altında görebilirsiniz).


Bir işlemin safhaları

Mod Security 2.x`de kurallar beş safhada gerçekleşir. Kabaca bir web uygulamasında istek ve
buna karşılık gelen bir cevap olduğunu düşünürsek –ki öyle...

1. stek başlığı (Request headers)
2. stek içeriği ( Request body)
3. Cevap başlığı (Response headers)
4. Cevap içeriği (Response body)
5. Kayıt tutma (Logging)

Altta gördüğünüz diagram ModSecurity`nin işlem safhalarını göstermektedir.Eğer bir kuralda safha (phase) tanımlanmıyorsa örneğin,

SecRule HTTP_Host “!^$” deny

Bu kural SecDefaultAction ile tanımlanan safhada işler

SecDefaultAction log,deny, status:403, phase:2, t:lowercase, t:replaceNulls, t:compressWhitespace

Demiş isek phasesi tanımlanmayan kural 2 numaralı yani istek içeriği kısmında kontrol edilecektir.

Yada kuralımızı şöyle tanımlarsak;

SecRule HTTP_Host “!^$” “deny,phase:1”

Bu ise 1 numaralı safhada işleme sokulacaktır. Yani kurallarımız safhalara bağlı çalışacaktır.

so even if two rules are adjacent in a configuration file, but are set to execute in different phases,
they would not happen one after the other. The order of rules in the configuration file is important
only within the rules of each phase. This is especially important when using the "skip" action.

Şimdide yukarıda ayırdığımız safhalardan biraz bahsedelim.

1. stek başlığı (Request headers)

Bu safhadaki kurallar Apache istek başlıklarını okuduktan hemen sonra devreye girerler. Burada
istek içerikleri (request body) okunmaz. Yani istek parametrelerinin hepsi mevcut değildir. Bu
kısımda istek başlıklarına göre kurallar yazabilir ve istek içerğinin nasıl olması gerektiğine karar
verebilirsiniz.

2. stek çeriği (Request body)

Girdi analizinin genel amacı bu safhada gerçekleşir. Uygulamaya yönelik çoğu kural bu kısımda
işlenmeli. Genelde kurallarımız cevap üzerinden değilde istek üzerinden olacaktır. Örneğin bir
textfield kısmından gelen veriler için yapılacak hamleleri bu kısımda belirleriz. ModSecrutiy istek
içeriği safhasında aşşağıdaki kodlama tiplerini destekler.

Application/x-www-form-urlencoded - veri transferinde kullanılır
Multipart/form-data – dosya tranferinde kullanılır.
Text/xml – XML veri geçişinde kullanılır

21

3. Cevap başlığı (Response headers)

Bu safhada istemcinin girdilerine göre sunucunun istemciye göndereceği cevap başlıkları işlenir.

Run here if you want to observe the response before that happens, and if you want to use the
response headers to determine if you want to buffer the response body. Note that some response
status codes (such as 404) are handled earlier in the request cycle by Apache and my not be able to
be triggered as expected. Additionally, there are some response headers that are added by Apache
at a later hook (such as Date, Server and Connection) that we would not be able to trigger on or
sanitize. This should work appropirately in a proxy setup however.

4. Cevap içerği (Responset body)

Bu safhanın genel amacı ise cevap analizidir. Cevap içeriği üzerinde yazılacak kurallar bu kısımda
yazılır. Örneğin hata mesajlarını, html içeriğini v.s

5. Kayıt tutma (Logging)

Bu safhada kayıt tutma başlamadan önce yazılacak kurallar belirlenir. Örneğin hata mesajlarının
nasıl loglanacağı.

Değişkenler

• ARGS

Bununla birlikte tüm argumanları kontrol edebilirsiniz. Bir nevi statik argümandır ve
belirlenen statik parametreleri bu argüman ile birlikte kontrol ederiz. Genellikle düzenli
ifadeler ile birlikte kullanılır. ModSecurity 1.x de bu değişken QUERY_STRING +
POST_PAYLOAD şeklinde idi. Şimdi başlı başına bir değişken olup nerdeyse istek- cevap
verilerinin çoğunu denetlemenize yarar.

Örneğin herhangi bir php sayfamız için bir kural yazalım.


SecRule ARGS:username "!^\w+$" "deny,log"


http://www.site.com/bilog/login.php?username=1
http://www.site.com/bilog/login.php?username=-

Yani sayı ve harfler dışında “username” argümanına birşey yollayamazssınız.

Bu kuralı geçer
Bu kurala takılır.


• ARGS_COMBINED_SIZE

Argümanların birleşmiş halinin boyutunu kontrol eder.

SecRule ARGS_COMBINED_SIZE "@gt 9"

Bu şekilde bir kural eklediniz. @ argumanların sayısını tutar gt operatörü ise büyüklük
kontrolü yapar. Şimdi bir örnekle bunu açıklayalım:

http://www.site.com/page.php?id=5

şeklinde url adresimiz var. Burada argumanların sayısı (“?id=5“ kısmına bakıyoruz) “id“
ve “5“yani toplamda 3 dür ve bu yukarıda belirlediğimiz size den geçer. Fakat şöyle birşey
olmuş olsaydı

http://www.site.com /page.php?idsinibul=5

Burada arguman sayımız “idsinibul“ +“5“ sayarsak toplamda 10 dur. Buda yukarıdaki
kurala takılır ve Forbidden mesajı alınır. Diğer bir şekildede

http://www.site.com /page.php?id=54678911

Buradada “?id=54678911“ kısmındaki arguman sayımız „“id“ +“54678911“ yani 10 dur
buda yukarıdaki kurala takılır.

Buraya kadar parametrenin çalışma mantığından bahsettik. Fakat bukadarla sınırlı değil.

Örneğin,

Name:

Content:Şeklinde bir porfumunuz var.. Yukarıdaki kurala göre bu forma sadece “ab” “cd” gibi iki
tane karakter yazabilirsiniz. Üçüncü karakteri yazıp gönder dediğinizde 403 hatasını tekrar
alacaksınız. Buradan şu sonucu çıkartabiliriz. ARGS_COMBINED_SIZE şu sonucu
değişkeni POST ve GET ile gönderilen “değişken isimleri + değerler” in toplamını kontrol
ediyor. Kullanımı son derece dikkat ister.. Pek kullanışlı gözükmüyor değilmi? Örneğin
index sayfanız dahil tüm sisteminizde url kısmında Session ID dönderiyorsunuz. Ozaman
“@lt 10” gibi bir parametre ile Session ID uzunluğunu taşmayan herhangi bir url girişine
karşı korunmuş olursunuz. Tabi bu “10” uzunluğu şuan keyfidir..

Dikkat : Özellikle url kısmında session id yi dolaştıran sitelerde bu sorun yaşatabilir onun
için eğer bu tarz siteleriniz varsa bu değeri lütfen kontrollü giriniz. URL kısmındaki
parametrelerin maksimum olarak kaç olduğunu düşünüp birazda esneklik koyabilirsiniz.


Aynı zamanda POST ile giden verileride sayacağı için bu değerin maximum şekilde
tutulması lazım (lütfen dikkat).

• ARGS_NAMES

Değişken ve parametre isimleri için kullanılır. Peki bu parametre nerelere bakar?

Secrule ARGS_NAMES "password"

Şek linde bir kural eklediğimizi varsayıyorum. Aşşağıdaki iki örneğede bu kural izin
vermez. Onun dışında postla veya getle gönderilen valuelere yani değerlere izin verir.

1. http://www.site.com /page.php?password=54678911

2.

Password:Aynı şekilde düzenli ifadeler ile birliktede kontrol edebilirsiniz.

Secrule ARGS_NAMES "^p.*d$"

Yani “p” ile başlayıp “d” ile biten değişken isimlerini filtrele...

• AUTH_TYPE

Bir kullanıcı doğrulama işlemindeki metodu tutmaya yarayan değişkendir. Digest ve basic
diye parametre alır. Bu özelliği mod proxy ile birlikte kullanmayın.

SecRule AUTH_TYPE “basic” log,deny,status:403,phase:1

• ENV

Çevresel değişkenleri tutar. Tek parametre ile kullanılır. Aynı zamanda bunun yerine
“setenv” de kullanılabilir.. Fakat CGI`da çevresel değişkenleri değiştirmede işe yaramaz..

SecRule REQUEST_FILENAME “printenv” pass,setenv:tag=suspicious
SecRule ENV:tag “suspicious”

• FILES

Gerçek dosya isimlerini tutar.

SecRule FILES “\.conf$” log,deny,phase:2

• FILES_COMBINED_SIZE

Yüklenen dosyaların toplam oyutu. Sadece istek içeriğinde yani ikinci safhada yüklenen
dosyalar için geçerlidir.
SecRule FILES_COMBINED_SIZE “@gt 1000” log,deny,status:403,phase:2


FILES_NAMES
Dosya yükleme formlarından gelen dosya ismini kontrol eder.SecRule FILES_NAMES “^deneme$“ deny,status:403,phase:2

FILES_SIZES
Yüklenen dosya boyutunu kontrol eder. Buda ikinci fazda gerçerlidir.SecRule FILES_SIZES “@gt 100” log,deny,status:403,phase:2

FILES_TMPNAMESTmp dosyalarının isimlerini distkte kontrol etmeye yarar. Genellikle @inspectFile ile
kullanılır. kinci safhada kullanılır (request body).

SecRule FILES_TMPNAMES “@inspectFile /usr/local/www/apache22/tests/inc_script.pl“

HTTP_
.
HTTP_ ile başlayan başlıkların kontrolleri için kullanılır. Örneğin Cookie de sadece
PHPSESSID ile başlayan oturumlara izin vermesini istiyoruz.
(Cookie: PHPSESSID=8ec4a4f7378c3feb5c9f11a8c25762cc)SecRule HTTP_COOKIE "^PHPSESSID\$w+$" "deny,log"

PATH_INFO
Bu parametre scriptlerde kullandığımız path adreslerinin geçişine izin vermemizi sağlar.SecRule PATH_INFO “^/(bin|etc|sbin|opt|usr|local|perl)”

QUERY_STRING
http://www.site.com/index.php?asayi=5&deneme=er göz önünde bulundurursak bunun
“asayi=5&deneme=er“ kısmını tutar. Daha genel hal ile site.com/index.php?query_stringSecRule QUERY_STRING “SELECT”

REMOTE_ADDR
Ziyaretçinin (client) ip adresi demektir. Örneğin 192.168.5.5 ip sine sahip kullanıcının web
sunucuya erişimini istemiyorsunuz.SecRule REMOTE_ADDR "^192\.168\.5\.5$"


• REMOTE_HOST

Ziyaretçinin (client) host adresine göre kural eklemenize yarar.

SecRule REMOTE_HOST “site\.com$”

• REMOTE_PORT

Ziyaretçinin web sunucusuna bağlanırken kullandığı port numarasıdır. Örnek bir kural
ekleyelim.

Mesela root kullanıcı 1024 altındaki portları kullanabilir. Eğer root iseniz size sınırsız geçiş
hakkı verecek bir kural ekleyelim.

SecRule REMOTE_PORT “@lt 1024” pass,setenv:remote_port=privileged

• REMOTE_USER

Ziyaretçinin (client) adını tutar. Eğer bağlantı kurarken (basic ve ya digest) şifre
kullanmıyorsanız bu değer boş dönecektir.

SecRule REMOTE_USER “admin”

Not: Bu özellik proxy modu kullanırken çalışmaz.

• REQBODY_PROCESSOR

URLENCODED, MULTIPART ve XML işleyiilerini gömme anlamına gelir.

SecRule REQBODY_PROCESSOR “^XML$” chain
SecRule XML “@validateDTD /opt/apache-frontend/conf/xml.dtd”

• REQBODY_PROCESSOR_ERROR

0 (hata yok) yada 1 (hata var) Eğer hata alındığında işleyiciyi durdurmak istiyorsanız ikinci
safhada bu işlemi kullanmak zorundasınız (phase:2)

SecRule REQBODY_PROCESSOR_ERROR “@eq 1 “ deny,phase:2

• REQBODY_PROCESSOR_ERROR_MSG

Hata anında mesaj yazdırmak için kullanılır.

SecRule REQBODY_PROCESSOR_ERROR_MSG “parse hatası” t:lowercase

• REQUEST_BASENAME

Bu değişken ise dosya ismini tutuyor. Örneğin, http:www.site.com/deneme.php adresinde
“deneme. .php“ yi tutar.

SecRule REQUEST_BASENAME “^login\.php$“


• REQUEST_BODY

stek içeriği kısmında gelen veriler için kural yazmanıza yarar (POST_PAYLOAD verisi).
Bu değişkenin geçerli olması için içerik tipi application/x-www-form-urlencoded
olmalıdır.

SecRule REQUEST_BODY “username=\w{25,}\&password=\w{25,}”

• REQUEST_COOKIES

Cookie verilerinin toplamını kontrol etmeye yarar. & (ampersand) işareti toplamda
nekadar veri olduğunu hesaplar. Örneğin Cookie içinde hiç bir veri yoksa reddet,

Secrule &REQUEST_COOKIES “@eq 0” deny,status:403

• REQUEST_COOKIES_NAMES

Istek başlığındaki cookie isminin toplamını kontrol eder.

SecRule &REQUEST_COOKIES_NAMES:PHPSESSID “@eq 0”

• REQUEST_FILENAME

Bu değişken REQUEST_URI den QUERY_STRING in çıkartılmasıyla elde edilen dosya
ismini tutar.

SecRule REQUEST_FILENAME “^/cgi-bin/login\.php$”

• REQUEST_HEADERS

Bu değişken ile birlikte istek başlıklarının parametrelerini kullanırız.
REQUEST_HEADERS:Header-Name şeklinde yazmalısınız. Örneğin tüm istek başlığı
parametrelerinin doğruluğuu test edelim (validateUrlEncoding).

SecRule REQUEST_HEADERS “@validateUrlEncoding”

Birde sadece “Host” parametresinin konrolüne bakalım

SecRule REQUEST_HEADERS:Host “^[\d\.]+$” “deny,msg:’Host başlığı sayısal değerli’”

• REQUEST_HEADERS_ NAMES

Bu değişkende stek başlığındaki tüm parametreleri tutar. Örneğin, Proxy kullanan bir
kullanıcının gerçek ip adresi x_forwarded_for da tutulur (gerçi bu değere fazla
güvenmeyin). Biz ise proxy kullanan kullanıcıları sistemimizde istemiyoruz.

SecRule REQUEST_HEADERS_NAMES "^x-forwarded-for"
"log,deny,status:403,t:lowercase,msg:'Proxy Kullanıyor "

• REQUEST_LINE

stek satırı üzerinde işlem yapmanıza yarar. stek satırı nedir peki?

dev# telnet 192.168.2.2 80
Trying 192.168.2.2...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
HEAD / HTTP/1.0

Örneğin; istek satırında sadece GET, POST ve HTTP degerleri geçsin.

SecRule REQUEST_LINE "!(^((?:(?:pos|ge)t))|http/(0\.9|1\.0|1\.1)$)"

• REQUEST_METHOD

stemcinin kullandığı istek metodunu belirtir. Örneğin; CONNECT ve TRACE dışındaki
metodların isteklerine izin vermek istemiyoruz.

SecRule REQUEST_METOD “^((?:connect|trace))$”

• REQUEST_PROTOCOL

stek protokolünün versiyon numarasını kontrol etmeye yarar

SecRule REQUEST_PROTOCOL "!^http/(0\.9|1\.0|1\.1)$"

• REQUEST_URI

URL kısmındaki query parametrelerini filtrelemeye yarar (/index.php?id=3). Örneğin url
kısmında “deneme” adlı kelimenin geçmesini istemiyoruz. Bu bizim için sakıncalı bir
kelime oldugunu varsayalım ve bu filtrelemeye takılacak senaryoları sıralayalım.

SecRule REQUEST_URI "deneme"

http://www.site.com/deneme
http://www.site.com/deneme.php
http://www.site.com/index.php?denemeler
http://www.site.com/index.php?isim=denemeler
http://www.site.com/index.php?isim=sijiero&deneme=1

Bunların hepsi bu kurala takılacaktır. Onun için kural olarak vereciniz parametrelere dikkat
ediniz. Özallikle düzenli ifadeleri kullanırken.• REQUEST_URI_RAW

http://www.site.com:80 kısmını tutar. Şimdi bunun içinde bir kural yazalım. Örneğin bir
kullanıcının http://www.site.com:22 ve ya https://www.site.com:22 arasine bağlanmasını
kısıtlayan kuralı yazalım

SecRule REQUEST_URI_RAW “^(http|https)\:/.+:22”

• RESPONSE_BODY

Cevap içeriğini kontrol etmek için kullanavilirsiniz. Örneğin ODBC Error hatasının geçtiği
sayfalarda deny olmasını istiyoruz..

SecRule RESPONSE_BODY “ODBC Error”

• RESPONSE_HEADERS

Buda ayrı REQUEST_HEADERS mantığıyla çalışıyor fakat istek değilde cevap başlıkları
için kullanılır.

SecRule RESPONSE_HEADERS:X-cache “MISS”

bu degisken embebbed modeda iken Server , Date ve Connection başlık bilgilerine
ulasamayabilir , cunku bu bilgiler mod-securityinin calismasindan sonraki bir hookta
kullaniciya yollanmadan once eklenir.
proxy modunda direkt client ile araya girdiginden response zaten olusmush oluyor

• RESPONSE_HEADERS_NAMES

Cevap bağlığındaki isimlerini tutar. REQUEST_HEADERS_NAMES ile aynı mantıktadır.

SecRule RESPONSE_HEADERS_NAMES “Set-Cookie”

• RESPONSE_PROTOCOL

Cevap protokolünün versiyon numarasını tutar.

SecRule RESPONSE_PROTOCOL “^HTTP\/0\.9”

• RESPONSE_STATUS

Aapache tarafından oluşturulan HTTP cevap durum kodlarını tutar.

SecRule RESPONSE_STATUS “^[45]”

• RULE

Etkiler (actions) kısmında bahsedilen id, rev, severity ve msg etkilerine erişim sağlamaya
yarar.

SecRule &REQUEST_HEADERS:Host "@eq 0"
"phase:2,deny,id:1,setvar:tx.varname=%{rule.id}"


• SCRIPT_BASENAME

Bu değişken sadece o an çalışan script ismini tutar. Bu değişken mod proxy kullanıldığında
geçerli değildir.

SecRule SCRIPT_BASENAME “^login\.php$”

• SCRIPT_FILENAME

stek yapılan scriptin sunucudaki fullpath ini tutar. Bu değişkende mod proxy
kullanıldığında gerçerli değildir.

SecRule SCRIPT_FILENAME “^/usr/local/www/apache22/cgi-bin/login\.php$”

• SCRIPT_GID

Kullanılan script in hangi grup tarafından kullanıldığını kontrol ettirir (nümerik değerle).
Mod proxy ile çalışmaz.

SecRule SCRIPT_GID “!^46$”

• SCRIPT_GROUPNAME

Bu ise script`in haklarına sahip grubun adına tutar. Bu değişkende mod prozy ile çalışmaz

SecRule SCRIPT_GROUPNAME “!^apache$“

• SCRIPT_MODE

Bu değişken dosya izinlerini tutar. (1=çalıştırma, 2=yazama, 4=okuma,
7=okuma/yazma/çalıştırma) Mod proxy ile çalışmaz.

SecRule SCRIPT_NAME “^(2|3|6|7)$”

• SCRIPT_UID

Buda script sahibinin kullanıcı id`sini verir. Örneğin User id`si 46 olmayanları reddet.
(apache user). Bu değişkende mod proxy ile birlikte kullanılmaz.

SecRule SCRIPT_UID “!^46$”

• SCRIPT_USERNAME

Script sahibinin kullanıcı tutar. Mod proxy ile çalışmaz.

SecRule SCRIPT_USERNAME “!^apache$”

• SERVER_ADDR

Serverin ip`sini tutar.

SecRule SERVER_ADDR “^192\.168\.2\.2$”

• SERVER_NAME

Hostname. Bu değişken istemcinin isteği sırasında Host başlığında tutulur.

SecRule SERVER_NAME “hostname\.com$”

• SERVER_PORT

Web sunucunun dinlediği portu tutar.

SecRule SERVER_PORT “^80$“

• SESSION

Bilinen session işleminin kontrolü için kullanılır. setsid etkisi çalıştırıldıktan sonra
kullanılailir. Aşşağıdaki session işlemini önceleyelim.

SecRule REQUEST_COOKIES:PHPSESSID !^$ chain,nolog,pass
SecAction setsid:%{REQUEST_COOKIES.PHPSESSID}
SecRule REQUEST_URI "^/cgi-bin/finger$" "pass,log,setvar:session.score=+10"
SecRule SESSION:SCORE "@gt 50" "pass,log,setvar:session.blocked=1"
SecRule SESSION:BLOCKED "@eq 1" "log,deny,status:403"

lk satırda PHPSESSID değişkeni varmı diye bakıyor eğer varsa bu kural zinciri başlıyor
(chain). kinci satırda yukarıda da belirttiğimiz gibi setsid etkisi çalıştırılıyor. Üçüncü
satırda istemci eğer /cgi-bin/finger/ dizinine girmiş ise (ve ya dosya) session.score=+10
arttırıyor. Dördüncü satırda bu skorun 50 den büyük olup olmadığını sorgulayıp eğer
büyükse session.blocked=1 yapıp alttaki satırdada kullanıcıyı sistemden uzaklaştırıyor.
Eğer açık gelmediyse etkiler (actions) kısmını okuduktan sonra bir daha örneğe bakınız.

• SESSIONID

Bu değişken setsid ile değiştirilir.

SecRule SESSIONID !^$ chain,nolog,pass
SecRule REQUEST_COOKIES:PHPSESSID !^$
SecAction setsid:%{REQUEST_COOKIES.PHPSESSID}

• TIME

“saat:dakika:saniye” bu formattaki tarihi tutar.

SecRule TIME "^(([1](8|9))|([2](0|1|2|3))):\d{2}:\d{2}$"

• TIME_DAY

Gerçerli günü tutar (1-31) . Örneğin bir ayın 10. ve 20. gunlei arasında ki bir kuralı
tetikleme

SecRule TIME_DAY “(10|20)”

• TIME_EPOCH

1970 den bu güne kadar geçen zamanı saniye cinsinden tutar.

SecRule TIME_EPOCH “@gt 10000“

• TIME_HOUR

Saati tutar (0 - 23).

SecRule TIME_HOUR "^(0|1|2|3|4|5|6|[1](8|9)|[2](0|1|2|3))$"

• TIME_MIN

Dakikayı tutar (0 - 59)

SecRule TIME_MIN "^(3|4|5)"

• TIME_MON

Ayı tutar (0 - 11)

SecRule TIIME_MON “^1”

• TIME_SEC

Saniyeyi tutar (0 – 59)

SecRule TIME_SEC “@gt 30”

• TIME_DAY

Günü tutar (0 – 6). Örneğin Hafta sonları çalışacak bir kural ekleyelim.

SecRule TIME_DAY “^(0|6)$”

• TIME_YEAR

Yılı tutar. (2007)

SecRule TIME_YEAR “^2007$”

• TX

Bu değişken veri parçalarını saklamaya, anormal bir işlemde skor vermeye v.s için
kullanılır. şlem değişkenleri 1 istek/cevap (request/response) zamanı için ayarlanır.
Puantaj ve değerlendirme o an ki istek/cevap sürecini geçemeyecektir.Aşşağıdaki örneği
inceleyelim.

SecRule WEBSERVER_ERROR_LOG "File does not exist"
"phase:5,pass,setvar:tx.score=+5"
SecRule TX:SCORE "@gt 20" deny,log


Ilk satırda eğer “File does not exist” hatası gelirse setvar ile tx.score değerine beş daha
ilave ediyoruz. kinci satırda ise tx:score değişkenini kontrol ediyoruz eğer 20 den büyük
olduysa istekleri reddet.

• USERID

Bu değişkenin değeri setuid ile değiştirilir.

SecAction setuid:%{REMOTE_USER},nolog
SecRule USERID "Admin"

• WEBAPPID

Bu değişkenin değeri SecWebAppId ile değiştirilir.

SecWebAppId "WebApp1"
SecRule WEBAPPID "WebApp1" "chain,log,deny,status:403"
SecRule REQUEST_HEADERS:Transfer-Encoding "!^$"

• WEBSERVER_ERROR_LOG

Web sunucu tarafından beşinci safhada yani loging kısmında üretilen hataları tutmaya
yarar.

SecRule WEBSERVER_ERROR_LOG "Dosya bulunamadı" "phase:5,setvar:tx.score=+5"

• XML

Standalone olarak kullanabilirsiniz (validateDTD ve valitadeSchema) ve ya bir Xpatch
parametresi ile. Örneğin, Xpath parametresi ile kullanımı

SecRule REQUEST_HEADERS:Content-Type "text/xml"
phase:1,pass,ctl:requestBodyProcessor=XML,ctl:requestBodyAccess=On
SecRule XML:/bookstore/book/price/text() "@eq 0" phase:2,deny

Dönüşüm fonksiyonları

Mod Security istek ve cevap bilgilerini aldığında bu verilerin bir kopyasınıda bellekte tutar.
Bellekteki bu veriler üzerinde dönüşüm fonksiyonlarını uygular. şlenmemiş istek/cevap
verisi asla değiştirilmez. Dönüşüm fonksiyonlarını her kural için yazmak istemiyorsanız
bunu SecDefaultAction parametresiyle belirtmelisiniz. Örneğin her kural için urlDecode,
lowercase dönüşümleri uygulansın diyorsanız

SecDefaultAction t:urlDecode,t:lowercase

ModSecurity tarafından desteklenen dönüşüm fonksiyonları:

• base64Decode

Bu fonksiyon base64 ile kodlanmış stringlerin decode eder.

• base64Encode

Bu fonksiyon girilen stringleri base64 ile kodlar.

• compressWhitespace

öntanımlı olarak açık gelmektedir. Bu ise whitespaces karakterlerini (32, \f, \t, \n, \r, \v,
160) bir boşluk karakterine (ASCII 32) ye çevirir ve bir çok boşluk karekterini tek karakter
olarak değiştirir.

• escapeSeqDecode

Bu fonksiyon ANSI C escape dizisini decode eder ( \a,\b,\f,\n,\r,\t,\v,\\,\?,\',\",
\xHH(hexadecimal), \0OOO(octal) )

• hexDecode

Hexedecimal formatındaki bir stringi decode eder.

• hexEncode

Bu fonksiyonda girilen stringi hexedecimal olarak kodlar.

• htmlEntityDecode

Bu fonksiyon girdi yapıldığın anda HTML parametrelerini decode eder.
Mod Security`nin destekledikleri.

&#xHH ve HH;
&#DDD ve &#DDD;
&quot ve "
&nbsp ve
&lt ve <
&gt ve >

• lowercase

Öntanımlı olarak açık gelir. Tüm karakterleri küçük harf olarak çevirir.

• md5

Girdilerin md5 değerini hesaplar.

• none

Aslında dönüşüm fonksiyonu değildir fakat ModSecurity`de kuralı bağlı tüm dönüşümleri
kaldırmaya yarayan bir parametredir. Örneğin,

SecDefaultAction log,deny,phase:1,t:lowercase,t:removeNulls,t:lowercase

Secrule &REQUEST_COOKIES “@eq 0” log,deny,t:none

Daha önce ön tanımlı olarak belirtilen etkileri kaldırdı.

• normalisePath

Bu fonksiyon ile path tanımlarken kullanılan çoklu slash (///) lar temizlenir.

• normalisePathWin

Buda ters slash işaretini normal slash`a çevirir.

• removeNulls

Girdi içindeki NULL bitlerini siler.

• removeWhitespace

Tüm whitespace (boşluk) karakterlerini siler.

• replaceComments

Bu fonksiyon ise C-stili açıklamaları bir boşluk (ASCII32) ile değiştirir.

• replaceNulls

Öntanımlı olarak açık gelir. Girdilerdeki NULL bitlerini boşluk (ASCII 32) ile değiştirir.

• urlDecode

Bu fonksiyon URL-Encode edilmiş bir girdi dizisini decode eder. Geçersiz kodlanmış
diziler ( Hexadecimal harici karakter kullanan veya dizinin sonunda bir veya iki karakter
eksik olan ) çevrilmez. Gerçeksiz ve yanlış kodlamaları tespit etmek için
@validateUrlEncoding operatörünü kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonun daha onceden url
decode edilmiş dizilere sayet tekrardan url decode etmek istemiyorsaniz , kullanilmamasi
gerekmektedir.

• urlDecodeUni

ÖurlDecode gibi %xx şeklinde verileri decode eder. Genellikle küçük byte veriler ile
kullanılır.

• urlEncode

Bu fonksiyonda URL kodlama stilini kullanarak girdileri kodlar.

• sha1

Girdilerin sha1 değerini hesaplar.

Etkiler (Actions)

Örneğin bir kural eklediniz ve bu kurala uygun bir senaryo gerçekleşti. Varsayıyoyurm ki
ben gelen POST verilerinin arasında “deneme“ geçmesin diyorum. “deneme“ geçtiği anda
yapacağı işlemleri [ACTIONS] kısmına yazarız. Buna bir kuralın “etki“ kısmıda
diyebiliriz. Şimdi bunlardan bahsedip bir çoğuna örnek vereceğiz.

Etkiler kısmına yazılan parametreler beş gruba ayrılır.

1. Yıkıcı etkiler (Disruptive actions): ModSecurity`nin veri üzerindeki en keskin
etkileridir. Etkiler: deny,drop,redirect,proxy

2. Yıkıcı olmayan etkiler (Non-disruptive actions): Herhangi bir kuralda kullanılabilir.
Etkiler: auditlog , capture, ctl, deprecatevar, exec, expirevar, initcol, log, multiMatch,
noauditlog, nolog, sanitiseArg, sanitiseMatched, sanitiseRequestHeader,
sanitiseResponseHeader, setuid, setenv, setvar, skip, t, xmlns

3. (Flow actions): Bir kural zincirinin ilk kuralında kullanılır.
Etkiler : allow,chain,pass,skip

4. Yardımcı veri etkileri (Meta-data actions): Bir kural zincirinin ilk kuralında
kullanılır. Etkiler: id, msg, rev, severity,phase,loginolohiauditloginoauditlog

5. Veri etkileri (Data actions): capture, status, t, xmlns

• allow

Kural doğrulandığı izin ver anlamına gelir. O an geçerli işlem safhasında çalışır. Tüm
kuralları göz ardı ederek bir isteğe izin vermek ise „“ctl“ etkisi ile birlikte kullanmalıyız
(Ctl aşşağıda). Örneğin bir sunucuda yöneticisiniz ve sizin ip adresinize her türlü geçiş
hakkını vermek istiyorsunuz. IP:192.168.2.2

SecRule REMOTE_ADDR “^192\.168\.2\.2$” allow,ctl:ruleEngine=Off

• auditlog

Kural doğrulandığında işlemin ayrıntılarını kayıt tutmaya yarar. Aouditlog için yukarıya
bakınız... Örneğin şüphelendiğimiz ir ip adresi varve bunun tüm işlemlerini ayrıntılı olarak
audit loga yazmasını istiyoruz. Şüphheli Ip adresi: 192.168.2.100

SecRule REMOTE_ADDR “^192\.168\.2\.100$” auditlog,allow

• capture

Düzenli ifadeler ile birlikte kullandığınızda yapacağı etki, düzenli ifadenin yakaladığı
değerin bir kopyasını başka bir dönüşüm içinde kullanmanızı sağlar. 0 ile tüm patern i


alırsınız 1 ilede ilk parantezde olan paterni. Bu şekilde 0-9`a kadar patern tutup
yakalayabilirsiniz.
SecRule REQUEST_BODY "^username=(\w{25,})" phase:2,capture,t:none,chain
SecRule TX:1 "(?:(?:a(dmin|nonymous)))"

• chain

Kural zincirlemesidir. Chain i kullandığınız kuralda zincir başlar ve son kurala kadar
tanımladığınız ara kuralların hepsinin eşlenmesi yani doğrulanması gerekir ve zincirdeki en
son kural zinciri bitirir.. Şimdi bir kural zinciri oluşturalım. Web sunucumda öyle bir alan
varki sadece kendi IP`imize erişim izni vermek ve u işlem için log tutmamak istiyorum.

SecRule REQUEST_URI ”^/test/login\.php$” chain
SecRule REMOTE_ADDR “^192\.168\.2\.3$” log,auditlog,allow

• ctl

Ctl bize yapılandırma anında kullandığımız direktifleri değiştirme hakkı verir ve ya bir
virtualhost içinde auditlog tutulmasını istiyoruz. Fakat diğer yerlerde auditEngine=off
değerinde. şte bu işlemi belli bir kısımda ve ya sadece belli bir kural için ctl ile aktif hale
(ve ya pasif) getiriyoruz.

SecRule REQUEST_CONTENT_TYPE ^text/xml pass,ctl:requestBodyProcessor=XML

ModSecurity ön tanımlı olarak URLENCODED ve MULTIPART processor lerini
kullanır. Eğer XML datası için istek yapacaksak requestBodyProcessor=XML şeklinde
çalıştırmamız gerekir. şte herhangi bir kural için ctl ile bir processor çalıştırdık. Bu diğer
kuralları etklilemez.

Ctl ile kullanabileceğimiz yapılandırma direktifleri:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

• deny

Kural doğrulandığında işleminizi bitirir ve HTTP 413 Forbidden hata kodunu dönderir.
Tabi siz “deny” yaptığınız anda durum kodunu değiştirebilirsiniz (status ile).Örneğin bir
kullanıcı ip sini web sunucudan uzak tutmak istiyorsunuz.

auditEngine
auditLogParts
debugLogLevel
requestBodyAccess
requestBodyLimit
requestBodyProcessor
responseBodyAccess
responseBodyLimit
ruleEngine

SecRule REMOTE_ADDR “^192\.168\.2\.100$” “auditlog,deny,msg:’Zararlı kullanıcı’”

• deprecatevar

Bir sürecin yaşam süresini belirlemeye yarar. Örneğin, her 300 saniyede bir session.core
değerini 60 olarak ata. Burada verilen değerin her zaman pozitif olması gerekir.

SecAction deprecatevar:session.score=60/300

• drop

Bu paramere ile kullanıcıyı reddetmek yerine direk “bağlantıyı koparma” işlemi yani TCP
closed connection uygulanır.

SecAction initcol:ip=%{REMOTE_ADDR},nolog
SecRule ARGS:login "!^$"
nolog,phase:1,setvar:ip.auth_attempt=+1,deprecatevar:ip.auth_attempt=20/120
SecRule IP:AUTH_ATTEMPT "@gt 25" “log,drop,phase:1,msg:'Brute Force Attack'"

• exec

Bu parametre ile kural doğrulandığı anda script/binnary kod çalıştırabilirsiniz. Bunun için
çalıştırılan script/binary nin tam yolunu vermelisiniz.

SecRule REQUEST_URI “^/test/login\.pl” “log, exec:/usr/local/www/test.pl”.

• expirevar

Adındanda anlaşılacağı gibi bi değişkenin zaman aşımına uğramasını kontrol ediyor
(saniye cinsinden).

SecRule REQUEST_COOKIES:JSESSIONID "!^$" nolog,phase:1,pass,chain
SecAction setsid:%{REQUEST_COOKIES:JSESSIONID}
SecRule REQUEST_URI "^/cgi-bin/script\.pl"
"log,allow,setvar:session.suspicious=1,expirevar:session.suspicious=3600,phase:1"

Bu örnekte JSESSIONID geldiğinde zincir başlatılıyor ve setsid değişkeniyle atama
yapılıyor. Eğer kullanıcı o anda cgi-bin/script.pl dosyasını kullanıyorsa 3600 saniyelik bir
expire zamanı atanıyor. (expirevar:session.blocked:3600)

• id

Kural veya zincir kurallara benzersiz (unique) bir id vermeye yarar.

SecRule &REQUEST_HEADERS:Host "@eq 0" "log,id:60008,severity:2,msg:'Request
Missing a Host Header'"

Verilebilecek kural ID`leri için aşşağıdaki aralıklara dikkat ediniz.

1. 1 – 999999: Bu aralıktaki id adresleri kendi özel ihtiyaçlarımız içindir. Başkalaıyla
paylaşmamız gerekir.

38


2. 100,000 - 199,999: Bu da modsecurity motorunun kullanımı için ayrılmıştır,
belirlenmiş ID`leri olmayan kurallara eşitlemek için.
3. 200,000 - 299,999: Modsecurity.org tarafından yayınlanan kurallar için ayrımıştır.
4. 300,000 – 399,999: Gotroot.com tarafından yayınlanan kurallar için ayrılmıştır.
5. 400,000 ve üzeri: tahsisedilmemiş aralıklardır.

• initcol

Sürekli olarak toplanmasını istediğiniz dataları tutar. Her bir kural için ya datayı belirtilen
SecDataDir path`ine yazar yada bellekte tutar. ModSecurity bu işlem için SDBM
veritabanını yani DBM dosyalarını kullanır. Tabi dosyaya yazmak ve okumak yerine bellek
işlemleri daha hızlı olacaktır. Örneğin bir ip adresini takip etmek istiyoruz.

SecAction initcol:ip=&{REMOTE_ADDR},setvar=ip.dummy=1,nolog,pass

Yukarıdaki takip işlemiyle birlikte aşşağıdaki bazı değişkenleride okuyabiliriz.

CREATE_TIME – Takibin başlangıç zamanı.
KEY – initcol işlemimnin değişkeni (yukarıdaki işlem için IP)
LAST_UPDATE_TIME – Son takibin update zamanı.
TIMEOUT –Takip işlemi ne zaman update edileceği.
UPDATE_COUNTER – Takip başladığından değişmesine kadar ne kadar süre
geçti.
6. UPDATE_RATE – Dakikada bir takibi güncellemek.

1.
2.
3.
4.
5.

Eğer initcol ile bir veri toplama işi yaparsanız (yukarıdaki takip gibi) IP ile birlikte
aynı zamanda SESSON için “setsid” ve USER için “setuid” değişkenlerinide
kullanabilirsiniz.

• log

Kural doğrulandığında bunu apachenin error.log dosyasına yaz demektir.

SecAction initcol:ip=%{REMOTE_ADDR},log

• msg

Hata mesajlarında çıkacak bir mesaj yazısı. Mesajın içeriği apache error log ve auditlog
dosyalarında gözükecektir. (Hatayı oluşturan kişinin ekranına değil..)

SecRule REMOTE_ADDR “^192\.168\.2\.100$” “auditlog,deny,msg:’Zararlı kullanıcı’”

• multiMatch

Eğer ModSecurity multiMatch kullanıldığı zaman verilen kuralı dönüşümlerden hem önce
hemde sonra kontrol eder. Normalde dönüşüm fonksiyonları uygulandıktan sonra
değişkenler değerlendirmeye alınır. Fakat multiMatch ile değişken hem dönüşüm
fonksiyonları uygulamadan önce hem de uygulandıktan sonra değerlendirmeye alınır.


SecDefaultAction log,deny,phase:1,t:lowercase,t:removeNulls,t:lowercase SecRule ARGS
"attack" multiMatch

• noauditlog

Kural doğrulandığı anda auditlog`a yazma demektir.Dikkat edilmesi gereken ise eğer
yapılandırma anında “SecAuditEngine On” şeklinde kullandıysanız yapılan işlemler
auditlog`a yazılacaktır. Auditlog`a yazılmasını engellemenin en kesin yolu ise.
“ctl:auditEngine=Off” şeklindedir. Yani yapılandırma parametresini bu kural için Off say.

SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "^m" ctl:auditEngine=Off,deny

• nolog

Kural doğrulandığındaki hataları apache error log dosyasına yazma demektir.

SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "^m" nolog,deny

• pass

Kural doğrulandığında işlemi devam ettir ve bir sonraki kurala bak demektir.

SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "^m" nolog,pass

• pause

Kural doğrulandığında yürürlükteki proses işlemi belirtilen milisaniye kadar bekletilir.
Genellikle Brute Force ataklarını engellemek için kullanılır. Yani gelen isteği belli bir süre
bekletip sonra işleme sokmak ard arda taleplerin sayısının uygulama zamanını arttıracaktır.
Eğer bu süre uzun olursa browseriniz uyguladığı işlemi sonlandırabilir.

SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "^m" pause:5000,pass

• phase

Kuralın ve ya kural zincirinin uygulanacağı safhayı belirtmeye yarar. Eğer bir kuralda
“phase:2” gibi bir ibare varsa bu kuralın sadece 2. fazda kontrol edileceği anlamına gelir.

SecDefaultAction log,deny,phase:1,t:lowercase,t:removeNulls,t:lowercase
SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "Test" log,deny,status:403

• proxy

Proxy arkasında bulunan bir webserverin isteklerini durdurur. Bu Etkinin kullanılabilmesi
için “mod proxy” yüklü olması gerekir. Aşşağıdaki örnek eğer site.com proxy adresini
kullanan bir istek gelirse eşleştirmeye bakar.

“Intercepts transaction by forwarding request to another web server using the proxy backend.”

SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "^m" log,proxy:http://www.site.com/


• redirect

Kural doğrulandığında belirtilen url adresine yönlendirilir.

SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "^m" nolog,redirect:http://site.com/hata.htm

• rev

Kural revizyonunu belirtmek için kullanılır. Varsayılan olarak “1” kabul edilir. Kuralın her
değişikliğinde bu değer bir attırılmalıdır.

SecRule REQUEST_METHOD "^PUT$" "id:340002,rev:1,severity:2

• sanitiseArg

* (asteriks) leri çevirmeye yarar. Özellikle audirlog içinde görebilirsiniz.

SecAction nolog,phase:2,sanitiseArg:password

• sanitiseMatched

stek argümanı, istek başlığı yada cevap başlığındaki asterix li verileri kontrol etmeye
yarar.

SecRule ARGS_NAMES password nolog,pass,sanitiseMatched

• sanitiseRequestHeader

Sanitieses`i bir istek başlığı ismi olarak kullanmak.

SecAction log,phase:1,sanitiesRequestHeader:Authorization

• sanitiseResponseHeader

cevap ismi olarak kullanmak.

SecAction log,phase:3,sanitiseResponseHeader:Set-Cookie

• severity

Kural için belli ağırlık katsayıları vardır. Bu ağırlık katsayılarını atamaya yarar.

SecRule REQUEST_METHOD "^PUT$" "id:340002,rev:1,severity:2

Alabileceği atama değerleri

0 = EMERGENCY
1 = ALERT
2 = CRITICAL
3 = ERROR
4 = WARNING
5 = NOTICE


6 = INFO
7 = DEBUG

• setuid

USER collection`ı kullanmamızı sağlar

SecAction setuid:%{REMOTE_USER},nolog

• setsid

SESSION collection`ı kullanmamızı sağlar.

SecRule REQUEST_COOKIES:PHPSESSID !^$ chain,nolog,pass
SecAction setsid:%{REQUEST_COOKIES.PHPSESSID}

Bu aksiyonun ilk çağırıldığında session dizisi boş olarak yaratılır. (ön tanımlı değişkenler
göze alınmadan düşünülmüştür). Daha sonraki çağrılarda dizinin elemanları bellekten
getirelecektir ( Bu durum için session objeleri) . lklendirme işlemi sonrası gelen kurallarda
SESSIONID parametresi kullanılabilir olacaktır. Bu aksiyon her uygulamanın kendi
sessionlarını kullandığını algılamaktadır. Bu şu anda çalışan uygulama idsini kullanarak
session namespacesini yaratacaktır.

• setenv

Çevresel değişkenleri oluşturmak, silmek, veya güncellemeye yarar.

Yeni bir değişken oluşturma setnv:isim=deger
Değeri silme
setenv:!isim

• setvar

Belirtilen kural gurubunda bir değişkeni oluşturmaya, silmeye ve ya değiştirmeye yarar.

Oluşturmak
Silmek
Değiştirmek

• skip

Bir ve ya daha fazla kuralı göz ardı etmenizi sağlar.

SecRule REQUEST_URI "^/$" "chain,skip:2"
SecRule REMOTE_ADDR "^127\.0\.0\.1$" "chain"
SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "^Apache \(internal dummy connection\)$"
"t:none"
SecRule &REQUEST_HEADERS:Host "@eq 0"
"deny,log,status:400,id:960008,severity:4,msg:'Request Missing a Host Header'"
SecRule &REQUEST_HEADERS:Accept "@eq 0"
"log,deny,log,status:400,id:960015,msg:'Request Missing an Accept Header'"

setvar:tx.skor=10
setvar:!tx.skor
setvar:tx.skor=+5

• status

Cevap sırasında oluşturulan durum kodlarını kontrol etmenize yarar. Satatus etkisi
apachenin herhangi bir dizin ve ya locatation alanında kullanabilirsiniz. Ayrıca farklı hata
sayfalarını görüntülemek isterseniz Modsecurity bunları kabul edip işeleyecektir.

SecDefaultAction log,deny,status:403,phase1

deny anında 403 durum koduna yönelmesini istiyorsanız.

• t

Bu aslında tam bir etki değil. Fakat dönüşüm fonksiyonlarını taşır. Bunların istekler ve
cevaplar üzerinde yapacakları etkileri gösterir. Eğer yazıyı baştan aşşağı takip ettiyseniz bir
çok yerde “t:lowercase” gibi ibarelet görmüşsünüzdür.

SecDefaultAction log,deny,phase:1,t:lowercase,t:removeNulls
SecRule REQUEST_COOKIES:SESSIONID "47414e81cbbef3cf8366e84eeacba091"
log,deny,status:403,t:md5

Birinci satırda DefaultAction olarak log,deny ve ilk fazda yani başlıkların okunduğu
kısımda veriler üzerinde küçük harfe dönüştürme ardından NULL bitlerini silme işlemi
yapılır. kinci satırdada az önce t`ye bağlı yapılan dönüşümler (lowercase,removeNulls)
Sonucu gelen veriye birde md5 uygulanıp COOKIE`deki session degeri ile eşitliğine
bakılır.

• xmlns

Xpath ifadesi ile birlikte kullanılır ve bu ifadeyi isimalanına (namespace) e kaydeder.

SecRule REQUEST_HEADERS:Content-Type "text/xml"
phase:1,pass,ctl:requestBodyProcessor=XML,ctl:requestBodyAccess=On,xmlns:xsd="http:
//www.w3.org/2001/XMLSchema"
SecRule XML:/soap:Envelope/soap:Body/q1:getInput/id() "123" phase:2,deny

Operatörler

Operatörler kurallar içinde kullanılırlar. Zaten yukarıda yapılan örnekler içindede bunlar
rastladınız. Şimdi bunları tek tek ele alacağım.

• eq

Nümerik olarak eşitmi diye kontrol eder?

SecRule &REQUEST_HEADERS_NAMES "@eq 15"

• ge

Büyük eşit mi?

SecRule &REQUEST_HEADERS_NAMES "@ge 15"

• gt

Büyük mü?

SecRule &REQUEST_HEADERS_NAMES "@gt 15"

• incpectFile

Operatörün her dosya açma isteğine karşılık verilmiş olan bir dış scripti çalıştırır.

SecRule FILES_TMPNAMES "@inspectFile /opt/apache/bin/inspect_script.pl"

• le

Küçük eşitmi?

SecRule &REQUEST_HEADERS_NAMES "@le 15"

• lt

Küçükmü?

SecRule &REQUEST_HEADERS_NAMES "@lt 15"

• rbl

Parametre olarak IPv4 yada hostname kullanabilirsiniz. RBL kontrolü yapar.

SecRule REMOTE_ADDR “@rbl blog.mutasyon.net”

• rx

Düzenli ifadeler operatördür. Ön tanımlı operatördür. Eğer “@” tanımlı değilse “rx” kabul
edilir.

SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent “@rx fire”

• validateByteRange

Belirttiğiniz byte aralıklarına düşen değerlerde kontrol etmenize yarar. Bu yığıt taşması
(stack overflows) saldırılarını önlemekte faydalı olabilir (çünkü bu saldırılar genelde
rasgele ikili -binary- içerik içerirler). Varsayılı aralık değerleri 0 ve 255’tir. Yani bütün
bayt değerleri kabul edilir. Bu operatör multipart/form-data (dosya yükleme)
kullanıldığında bir POST verisindeki kodlamayı kontrol etmez.

SecRule ARG:text "@validateByteRange 10, 13, 32-126"

• validateDTD

stek içeriğini XML gibi işlenmesini sağlatan operatördür.

SecDefaultAction log,deny,status:403,phase:2
SecRule REQUEST_HEADERS:Content-Type ^text/xml$ phase:1,t:lowercase,nolog,
pass,ctl:requestBodyProcessor=XML
SecRule REQBODY_PROCESSOR "!^XML$" nolog,pass,skip:1
SecRule XML "@validateDTD /path/to/apache2/conf/xml.dtd"

• validateSchema

stek içeriğini XML gibi işlenmesini sağlatan operatördür.

SecDefaultAction log,deny,status:403,phase:2
SecRule REQUEST_HEADERS:Content-Type ^text/xml$ phase:1,t:lowercase,nolog,
pass,ctl:requestBodyProcessor=XML
SecRule REQBODY_PROCESSOR "!^XML$" nolog,pass,skip:1
SecRule XML "@validateSchema /path/to/apache2/conf/xml.xsd"

• validateUrlEncoding

Kullanılan değişkenin Url kodlamasına uygun olup olmadığına bakar.

SecRule ARGS "@validateUrlEncoding"

• validateUtf8Encoding

Buda UTF-8 ile kodlanmış stringlerin doğruluğuna bakar. Bu operatör multipart/form-data
(dosya yükleme) kullanıldığında bir POST verisindeki kodlamayı kontrol etmez. Gerekmez
çünkü bu kodlamada URL kodlama kullanılmaz.

SecRule ARGS "@validateUtf8Encoding"

UTF-8 bir çok web sunucusunda kullanılmaktadır. Üç tip hatayı kontrol eder:

Yetersiz bayt. UTF-8 iki, üç, dört, beş ve altı baytlık kodlamaları destekler. ModSecurity
bir ve ya daha fazla baytın eksik olduğu durumları bulur.Geçersiz kodlama. Bir çok karakterin ilk iki bitlerinin 0x80 olması gerekmektedir.
Saldırganlar bunu kullanarak evrensel kod çözücülerini alt etmek için kullanabilirler.Çok uzun karakterler. ASCII karakterleri evrensel kod uzayına direk olarak eşlenirler ve bu
nedenle sadece 1 bayt ile gösterilirler. Ama, bir çok ASCII karakterleri iki, üç, dört, beş ve
altı karakterler şeklinde de kodlanabilir ve böylece kod çözücüleri bu karakterlerin farklı
karakterler olduğuna inandırabilirler (ve böylece güvenlik kontrollerini geçebilirler).